Vakıf Kurmak: Vakıf Nasıl Kurulur | Gerekli Şartlar Nelerdir?

   15.01.2021
   A+
   A-

   Yeni iş fikirlerini araştırırken vakıf kurmak gibi bir düşünce aniden aklınızda belirdiyse doğru adrestesiniz. Her yerde görülen, duyulan ve hatta televizyonlardaki dizilerde bile sıklıkla karşımıza çıkan vakıflar hakkında detaylı bilgi vereceğiz. Öncelikle vakıf nasıl kurulur ve vakıf kurmak için gerekli şartlar nelerdir sorularını yanıtlayacağız. Sonrasında ise vakıf kurmak için gerekli evraklar nelerdir? Gibi tüm detayları aktaracağız. Osmanlı Devleti zamanından itibaren vakıflaşma adeta bir gelenek haline gelmiştir. Günümüzde de vakıflar hala önemini devam ettirmektedir.

   Vakıf kurmak

   Vakıf nasıl kurulur

   Vakıfı kısaca tanımlamak gerekirse, bir kimsenin taşınamaz ya da taşınabilir mallarının, başkalarının etkisi altında kalmadan sosyal hizmetler ve hayır işlerini yapabilmek için kendi mülkiyetinden çıkararak ebedi olarak verilen hizmet için kullanmaktır. Bu tanımdan da anlaşılacağı gibi vakıflar, ülkenin kalkınması için de büyük bir etkendir.

   Yeni bir vakıf kurmak için 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve hükümlerine göre kurulan vakıfların tescil ve ilanı hakkında tüzük ve 5737 sayılı vakıflar kanunu ile vakıflar yönetmeliğinde yer alan hükümler bulunmaktadır. Tüm hükümleri gerçekleştirerek size de bir vakıf kurabilirsiniz.

   Okuyunuz: Vakıf kurmak dışında, Dernek nasıl kurulur başlıklı yazımızı okuyarak farklı fikirler edinebilirsiniz.

   Vakıf Nasıl Kurulur?

   Vakıf kurulacağı zaman, amacını gerçekleştirmek için gerekli olan sermayenin yeterli olması ilk önceliğidir. Çünkü, gerekli sermaye olmazsa, yapılacak faaliyetleri gerçekleştirmek mümkün olmayacaktır. Vakıfların devamlılığını sağlaması ve sürdürülebilir olması önemli bir detaydır. Vakıf nasıl kurulur? Detaylı cevap vermek gerekirse, kuracak kişinin fiil ehliyetine sahip olması gereklidir. Aksi halde yasalar kesinlikle vakıf kurulmasına izin vermemektedir.

   • Vakıf kurmak için ilk olarak vakıf senedi hazırlanmalıdır. Bu senette vakıf ile ilgili tüm bilgilere yer verilir. Vakfın ismi, amacı, mal varlığı, yönetim biçimi, vakfın organları ve yerinin neresi olduğu gibi tüm detayların olması gereklidir.

   • Vakıf senedinin hazırlanmasının ardından vakfın açılacağı yerdeki asliye hukuk mahkemesine dava açılır ve hakimin bildirimi ile Vakıflar Genel Müdürlüğüne kendiliğinden bildirim yapılır.

   • Mahkeme bu talebi dosya üzerinden inceleyebilir. Gerekli görmesi halinde şartların yerine getirilip getirilemeyeceğini anlamak için ilgilileri dinleyebilir. Ayrıca hazırlanan vakıf senedini ve sunulan sermayenin yeterli olup olmadığına ve vakfın amacının yasalara uygun olup olmadığını da tüm detayları ile inceler. Eğer her şey yolundaysa ve aykırı bir durum yoksa kurulacak vakfın tesciline karar verir. Bu sayede de vakıf sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır.

   • Olumsuz bir durum ile karşılaşıldığında dava reddedilir. Bu durumda başvuran kişi tebliğ tarihinden itibaren kararı 1 ay içinde temyiz edebilir. Dava kabul edilmesi halinde ise Vakıflar Genel Müdürlüğü 1 ay içinde kararı temyiz edebilir.

   Vakıf Kurmak  Şartlar Nelerdir?

   Vakıf kurmak için belli başlı şartların yerine getirilmesi gereklidir. Pekiyi, vakıf kurmak için gerekli şartlar nelerdir?

   • Vakıflar kanunun 5737 sayılı kanunun 5. maddesiyle yönetmeliğin 111. maddesine istinaden;

    2020 yılında vakıf kurmak için amaçlara uygun özgülenecek mal varlığı asgari tutarı 80 bin TL olarak belirlenmiştir.

   • Anayasamızın 33. maddesinde belirtildiği gibi fiili ehliyete sahip olan her birey vakıf kurmak için hürriyete sahiptir.

   • Sınırlı ehliyete sahip olan bireyler ise kanuni temsicileri olsa dahi vakıf kuramazlar. Türk Medeni Kanununun 449. maddesinde vakıf açmaları yasaklanmıştır.

   • Vakıf açmak için en az 1 kişi gerekmektedir. Vakıf açmaya özgü olan bu özellik diğer derneklerden kendisini ayırt etmektedir.

   • Ölüme bağlı bir vasiyet varsa ölüme bağlı tasarrufla açıklanmalıdır.

   Vasiyetname ile de vakıf kurmak mümkündür. Vakıfı kuran kişi ölümünden sonra vakfın devamının sağlanmasını isterse eğer, bunu bir vasiyetname ile bildirmelidir.

   Vakfı kuran kişinin kararına bağlı olarak yöneticiler belirlenebilir. Bu yöneticiler akrabalar da olabilmektedir.

   Vakıf kurmak için ilk olarak notere gidilmesi gerektiği unutulmamalıdır.

   Ülkemizde vakıflar düzenli olarak denetlenmektedir. Bu denetimler açılan vakfın yasalara ve amacına yönelik işleyip işlemediğini görmek için yapılmaktadır. Yapılan bu denetimler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

   Vakıf kurmak için tüm detayların planlanmış olması gereklidir. Eksikliklerin olması halinde Türk Medeni Kanununun 107. maddesine göre vakıf başvurusu reddedilmez. Geri kalan eksiklikler ise mahkeme tarafından vakıf kurulduktan sonra tamamlattırılmaktadır. Eğer özgülenen mallar ve haklar kurulan vakfın amacına istinaden az ise vakfı açacak kişi irade açıklamasında aksini açıklamamış ise özgülenen mallar, denetim makamının görüşüyle hakim tarafından benzer amaçla yürütülen bir vakfa özgüleyebilir.

   Vakıf Kurmak İçin Gerekli Evraklar

   Sizde bir vakıf kurmak istiyorsanız, vakıf kurmak için gerekli evraklar konusunda detaylı bilgiye sahip olmalısınız. Vakıf Genel Müdürlüğünün şart koştuğu evraklar:

   • 2020 yılı için vakıf kurarken minimum 80 bin TL gerekmektedir. Eğer vakıf için mal varlığı bir taşınmaz ise tapusu gereklidir.

   • Vakıf senedi hazırlanması gereklidir.

   • Mahkemeden vakfın tescilinin sağlanmış olması gereklidir.

   Vakıf senedi detaylarını da kısaca ele almak gerekmektedir.

   • Vakfın adı, kanunlara ve ahlaka aykırı olmamalıdır. Özellikle açılacak olan vakfın amaçlarına kesinlikle uygun olmalıdır.

   • Vakfın amacı: Kesinlikle hukuka aykırı olmamalıdır. Sürekliliği olan bir amacı olmalıdır.

   • Özgülenen Mallar ve Haklar: Başlangıç için kuracak kişiye ait olmalıdır. Kuruluş için gerekli değere sahip olmalıdır. Eğer nakit para ile başlanacaksa Türkiye’nin kurmuş olduğu bankaya kurucunun adına olan bir hesaba yatırılması gerekir.

   • Vakfın organları: Yönetim organlarının belirlenmesi yasal bir zorunluluktur. Organların vakfın amacına uygun olarak mütevelli heyeti, denetim birimi ve yönetim organı olmalıdır. Bu organlarda da kaç kişi olacağı gibi tüm detayların senet üzerinde belirtilmesi gerekmektedir. Ayrıca seçilen kişilerin yetki ve sorumluluklarına da yer verilmelidir.

   • Vakfın yerleşim yeri: Vakfın tüm işlerini gerçekleştireceği merkezdir. Senet üzerinde açık adresin tüm detayları ile belirtilmesi zorunludur.

   Vakıf Kurmak İçin Asgari Sermaye

   Her yıl değişiklik gösteren vakıf kurmak için asgari sermaye Vakıf Genel Müdürlüğü tarafından 2020 yılı için 80 bin TL olarak belirlenmiştir.

   Vakıf Kurmak İçin Kaç Kişi Gerekli?

   Bir vakıf kurmak için kaç kişi gerekli denildiğinde 1 kişinin yeterli olduğunu belirtmek isteriz. Vakıflar, tutulan sicil ile birlikte tüzel kişilik kazanmaktadır. Ancak vakfın amacının dışına çıkması ile vakıf görevleri sonlandırılabilir.

   Vakıf İçin Yardım Toplamak

   Ülkemiz her geçen gün daha fazla gelişmektedir. Ayrıca nüfus da hızla artmaktadır. Bu da eğitim, hastane, okul, yurt ihtiyaçlarının artmasına neden olmaktadır. Çocukların korunmaları ve eğitimleri de en büyük ihtiyaçlardır. Bu nedenle de maddi durumu yerinde olan bireylerin kuracakları vakıfların ülkemizde büyük yararlar sağlayacağından eminiz.

   • Vakıflar ile fakirlere, yetimlere ve kimsesizlere yardımlar,

   • Eğitim için destekler gibi yardımlar yapılmaktadır.

   Yardım Toplama Kanununun 6. maddesine vakıflarda dahil olmaktadır. Cumhurbaşkanınca belirlenmiş izin yerlerine öncelikle başvurmak gerekmektedir. Eğer yardım toplama birden fazla yerde yapılacaksa vakfın ikametinin bulunduğu yerdeki validen izin alınır ve gerekli olan diğer valiliklere ve İçişleri bakanlığına da bilgilendirme yapılır.

   Vakıfların yürütmekte olduğu yardım toplama faaliyetleri Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

   Eğer izin alınmadan yardım toplanırsa güvenlik kuvvetleri ile tüm her şey durdurulur. Ayrıca sorumlular hakkında da gerekli tüm işlemler yapılır.

   Vakıf nasıl kurulur ” başlıklı makalemizin sonuna geldik. Aklınıza takılan konularda yorumlar bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

   Bir Yorum Yazın

   Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

   Henüz yorum yapılmamış.