Psikolog Maaşları Ne Kadar 2022 | Özel ve Kamu Maaş Durumu

Psikolog maaşları kişinin çalışma alanına ve yetkinliklerine göre değişiklik göstermektedir. 2020 yılında kamuda veya özel sektörde istihdam edilen psikologların maaşları söz konusu kriterlere göre değişmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarında; hastaneler, okullar, klinikler vb. alanlarda istihdam edilen psikologlar devlet memuru statüsünde sayılacağı için devlet memurları için belirlenen kriterlere göre ücret alırlar. Bunun dışında özel sektörde veya kendi adına klinikte çalışan psikologlar için herhangi bir maaş sınırlamasından söz edilemez. Özel sektörde çalışan psikologlar için ücret aralığı 2.500 TL’den 10 bin TL ve üzerine kadar çıkabilir.

psikolog maaşları
psikolog maaşları

Kamu bünyesinde istihdam edilmek isteyen psikologlar için belirlenen ücretler her yıl memurlar için enflasyon farkına göre hesaplanan maaş artış oranlarında kurumun maaş politikalarına göre değişiklik göstermektedir. 2020 psikolog maaşları bu yönüyle büyük oranda değişiklik gösterecektir. Psikolog maaşları bu yönüyle birçok açıdan değişiklik göstermektedir. Özellikle bu noktada kişinin yetkinliği ve becerileri alacakları maaşların değişmesinde etkilidir.

Okuyunuz: Diyetisyen Maaşları Ne Kadar?

Psikolog Maaşları Ne Kadar

Psikolog maaşları ne kadar 2020
Psikolog maaşları ne kadar 2020

Özel sektör psikolog maaşları kamuya göre çok daha geniş bir aralıkta tutulur. Bu durumun en temel nedeni kişinin sahip olduğu yetenekleri ve kendini geliştirmesidir. Öte yandan sektör tecrübesi ve tedavi başarılarına göre, hatta yabancı dil bilgisine bile bakılarak psikologların özel sektörde çalışırken alacakları maaş oranları belirlenmektedir. Günümüzde Türkiye’de özel sektörde istihdam edilen psikologların en düşük asgari ücret ile mesleğe başladıkları biliniyor. Öte yandan bu maaşlar kısa bir süre içinde 3 bin – 6 bin TL arasında rakamlara kadar ulaşabilir.

Öte yandan kırsal ve taşra birimlerinde görev yapan psikologların maaşları bu yönüyle çok daha yüksek olacaktır. Bu durumun en temel nedeni ise bu tip sosyoekonomik açıdan az gelişmiş bölgelerde psikolog ihtiyacına olan talebin yüksek olması ifade edilebilir. Bunun yanı sıra çalışılan kurumun özelliklerine ve yine kişinin sahip olduğu yeteneklere ve tecrübesine bakılarak psikolog maaşları özel sektörde 2 bin 500 – 10 bin TL arasında değişiklik gösterebilir.

 

Sağlık Bakanlığı Psikolog Maaşları Ne Kadar?

Psikolog maaşları 2020 devlet kurumlarında psikologların niteliklerine, kadro ve derecelerine göre değişiklik göstermektedir. Genellikle Sağlık Bakanlığı bünyesinde devlet kurumlarında görevlendirilen psikologlar için belirlenen maaş oranları söz konusu değişkenlere göre belirlenmektedir. Özel sektöre nazaran devlet kurumlarında çalışan psikologlar için belirlen ücretler belirli bir seviyenin üzerine çıkamaz. En nihayetinde devlet memuru olarak sayılan bu kişiler için derece ve kadro özelinde maaş belirlenmiştir.

Psikolog aylık net maaşlar:

 • 9/1 Derece Kademeden Yeni Başlayan Psikologlar: 4.535 TL
 • 9/2 Derce Kademeden 1 Yıllık Psikolog Maaşı: 4.540 TL
 • 7/3 Derece Kademeden 5 Yıllık Psikolog Maaşı: 4.595 TL
 • 5/2 Derece Kademeden 10 Yıllık Psikolog Maaşı: 4.837 TL
 • 2/3 Derece Kademeden 20 Yıllık Psikolog Maaşı: 5.155 TL
 • 1/4 Derece Kademen 25 Yıl ve Üzeri Deneyimli Psikolog Maaşı: 5.171 TL

Psikolog maaşları söz konusu değişkenlere göre belirlendiği için herkes için aynı oranda ücretlerden söz edilmesi mümkün değildir.

Okuyunuz: Doktor Maaşları Ne Kadar?

Klinik Psikolog Maaşları Ne Kadar?

Klinik psikolog maaşları günümüzde birçok farklı değişkene göre hesaplanmaktadır. Kişinin hasta sayısına, tecrübesi ve mevcut kurumsal maaş politikalarına göre özel sektörde çalışan kişiler için belirlenen maaşlarla benzer şekilde maaşları belirlenecektir. Ortalama olarak psikolog maaşları 3 bin TL’den 10 bin TL’ye kadar değişebilir. Nadiren bu oranların altında veya üzerinde aylık kazanç elde edilmesi de mümkündür. Geniş bir çalışma alanına sahip olan psikologlar için çalışma alanlarında, tecrübelerine ve niteliklerine göre farklı seviyelerinde maaş bağlanmaktadır.

Özel sektör veya devlet bünyesinde faaliyet gösteren psikologlar için ayrıca zaman zaman yurt dışı fırsatları da doğabilir. Bu kişilerin yurt dışı bağlantılı çalışmaları veya uluslararası faaliyet gösteren kurumlarda çalışmaları maaşların çok daha yüksek bir seviyede seyretmesine neden olacaktır. Bu nedenle 2020 psikolog maaşları farklı kriterlere bakılarak değişiklik göstermektedir.

 

Psikolog Maaşları Neye Göre Belirlenir?

Psikolog maaşı çok sayıda değişkene göre belirlenmektedir. Bu değişkenler arasında en önemlisi kişinin sahip olduğu yetkinlik, tecrübe ve referanslarıdır. Çalışma hayatına yeni başlayan bir psikolog için farklı oranlar belirlenmiştir. Bu kişilerin çalışma alanlarına göre ve çalıştıkları kurumlar özelinde maaşları belirlenmektedir. Psikologların maaşlarının belirlenmesinde etkili olan en temel unsurlar:

 • Tecrübe,
 • Mesleki yeterlilik,
 • Yabancı dil seviyesi,
 • Referanslar,
 • Faaliyet alanı vb.

Olarak sıralanabilir. Söz konusu unsurlar genellikle özel sektör çalışanları için etkili olmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kişilerin maaşlarının belirlenmesinde daha çok kadro, derece ve kademe gibi faktörler etkili olmaktadır. Bu nedenle psikolog maaşlarının belirlenmesinde iki farklı açıdan değerlendirme yapılabilir. Özel sektör ve kamu çalışanı olmak üzere psikolog maaşlarının belirlenmesi için iki farklı unsur dikkate alınacaktır.

 

Nasıl Psikolog Olunur?

Psikolog olmak için üniversitelerin dört yıllık eğitim veren fakültelerinden lisans psikoloji bölümlerinden mezun olunması gerekmektedir. Başarılı şekilde mezuniyetin tamamlanmasının ardından kişiler ister özel sektörde ister kamu da çalışmaya başlayabilir. Ya da lisansüstü eğitim tercih edilerek akademik kariyer yapılabilir. Bunun dışında çoğu zaman psikologlar tarafından kendi kliniklerini açma eğilimi içinde oldukları görülmüştür. Kendi kliniklerini açmak için gerekli resmi şartları taşıyan kişiler çalışma saatlerini ve diğer tüm detayları kendileri belirleyebilir.

 

Öte yandan kamuda çalışmak isteyen kişiler için KPSS ilgili puan türünden yeterli puanı almak ve kamu kurum ve kuruluşlarına başvuru yapmak gerekmektedir. Bunun dışında psikologların özel sektörde de çok rahat iş bulma avantajları bulunmaktadır. İyi bir psikolog olmak için sadece lisans eğitimini tamamlamak yeterli değildir. Kişilerin mesleki yaşamları boyunca çalışmak istedikleri alan nazaran kendilerini geliştirmeleri, eğitim ve seminerler ile yetkinliklerini artırmaları ve dünya genelinde psikoloji alanında yaşanan son gelişmeleri takip etmeleri gerekmektedir.

Okuyunuz: En Çok Para Kazanan Meslekler

Psikologların Çalışma Alanları ve Çalışma Saatleri

Psikologların çalışma alanları oldukça geniştir. Ancak bu alanları iki temel başlık altında gruplandırmak mümkündür. Buna göre psikologlar ister özel sektörde ister kamuda görev yapabilirler. Psikologların başlıca çalışma alanları:

 • Kamu kurum ve kuruluşları,
 • Okullar,
 • Özel hastane, klinik, sağlık merkezleri,
 • Üniversiteler,
 • Emniyet,
 • Kurumsal firmaların İK departmanları,
 • Kişisel kliniklerde vb.

Olarak sınırlandırılabilir. Sadece özel sektörde psikolog olarak değil aynı zamanda birçok farklı sektörde faaliyet gösteren kurumsal firmaların halkla ilişkiler, insan kaynakları, reklam ve pazarlama alanları gibi bölümlerde psikologların çalışma imkanı bulması mümkündür

Okuyunuz: Yurtdışında Çalışma İmkanı Olan Meslekler

Kamuda Psikolog Nasıl Olunur?

Kamuda psikolog olmak için ilk olarak kişilerin üniversitelerin psikoloji alanında eğitim veren lisans bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Bu aşamanın ardından kurumlar özelinde açılan kadrolara binaen ilgili atama dönemi için istenen KPSS puan türünden yeterli puanı almış olmak şarttır.

 

Kurumlara göre değişmekle birlikte psikolog kadroları için çalışma alanlarında göre kişilerden farklı genel ve özel niteliklere sahip olmaları talep edilebilir. 2020 psikolog maaşları kamu kurum ve kuruluşlarında derece ve kadrolara göre değişiklik gösterebilir. Kamuda sözleşmeli olarak görev yapılabileceği gibi kadrolu olarak çalışması da mümkündür. Psikolog olarak görev yapacak kişiler için kurum özelinde ve kişisel yetkinliğe bakılarak farklı oranlarda maaş sunulmaktadır.

Psikolog Maaşları Ne Kadar ” başlıklı makalemizin sonuna geldik.Aklınıza takılan konularda yorumlar bölümünden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Scroll to Top