ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) Nedir?

ITIN numarası Alma

Amerika Birleşik Devletleri’nde ticaret işiyle uğraşan kişilerin vergi bildiriminde bulunması gerekmektedir. Vergi bildiriminde bulunabilmesi için Amerika Birleşik Devletleri’nin hükümetine kayıtlı “Sosyal Güvenlik Numarası”na sahip olunması gerekilmektedir. Aşağıda Sosyal Güvenlik Numarası’nı elde etmek için gerekli olan koşullar sırasıyla verilmektedir:

ITIN numarası Alma
ITIN numarası Alma
 • Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı olmak,
 • Kalıcı oturma izninin mevcut olması,
 • Süresi dolmamış bir çalışma izni şartı aranılmaktadır.

Amerika Birleşik Devleti, Sosyal Güvenlik Numarası’na sahip olunmadan da vergi bildiriminde bulunulabilinmesi için ITIN numarasını (Individual Taxpayer Identification Number) ortaya çıkarmaktadır. Vergi kimlik numarası olarak da bilinen ITIN 9 ile başlayan 9 karakterli bir numaradır (örn: 923-37-2563). ITIN numarası ile Amerika’da ticaretle uğraşan girişimciler, şirketlerini kolay bir şekilde kurarak drop shipping yapabilmektedir. ITIN numarası almak için kişilerde bazı özelliklerin bulunması gerekmektedir. Aşağıda ITIN numarasını almak için istenilen özellikler sırasıyla verilmektedir:

 • Sosyal Güvenlik Numarası bulunmayan ve alamayacak olup ABD’de vergi beyan etme yükümlülüğü bulunan yabancı uyruklu kişiler,
 • Sosyal Güvenlik Numarası alma hakkı bulunmayan, ABD’de yerleşik bulunmayıp vergi iadesi almak için vergi beyanında bulunması gereken kişiler,
 • Yerleşmek maksadıyla ABD’ye gelip vergi iadesi için beyanda bulunacak kişiler,
 • ABD vatandaşlarının ya da ABD’ye yerleşmek maksadıyla gelmiş yabancı uyruklu kişilerin federal vergi beyannamesinde bulunma zorunluluğu olan eşleri veya bakmakla yükümlü oldukları kişiler,
 • Vergi iadesi beyanında bulunması gereken, ABD’de yerleşik bulunmayan vize sahiplerinin eşleri veya bakmakla yükümlü oldukları kişilerin ITIN numarası almaları gerekmektedir.

ITIN Alma Yolları

ITIN numarasını Internal Revenue Service (IRS) vermektedir. Girişimcilerin ITIN numarası alabilmeleri için aşağıda verilen adımları izlemeleri gerekmektedir:

 

Hangi Durumlarda ITIN Alınır?

ITIN numarası alınabilmesi için belli durumların göz önünde bulundurulması gerekilmektedir. Aşağıda ITIN numarası alınabilecek durumlar sırasıyla verilmektedir:

 • ABD’de vergi beyanında bulunması gereken ve burada ikamet etmeyen yabancılar,
 • ABD’de ikamet eden ve gelir beyanında bulunması gereken yabancılar,
 • ABD vatandaşı/ikamet sahibi bir yabancının eşi ve bu kişilerin bakmakla yükümlüğü olduğu kişiler,
 • ABD’de ikamet etmeyen vize sahibi yabancıların eşleri ve bu kişilerin bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ITIN numarası almaları gerekmektedir.

ITIN Başvurusu Ne Zaman Yapılır?

ITIN numarası alabilmek için yıl içerisinde dilenilen bir zamanda vergi bildirisinde bulunulması şartıyla kolay bir şekilde alınabilmektedir. Ayrıca ITIN numarası alınmadan önce vergi için verilmesi gereken tutarın ödenmesi gerekilmektedir. Eğer vergi için istenen miktar ödenmediği durumlarda veya son ödeme tarihi geciktirildiği zaman mali cezai yaptırımlar uygulanmaktadır.

ITIN’in Yenileme İşlemi

ITIN numarasını 3 yıl üst üste vergi bildiriminde bulunmak için kullanmayan kişilerin ITIN numaralarını kullanma süreleri geçersiz sayılarak bitmektedir. Bu durumda kişiler vergi bildiriminde bulunmak için yeniden ITIN numarasına sahip olmaları gerekmektedir fakat ITIN numarasını vergi bildiriminde kullanan kişilerin yeniden ITIN numarası almalarına gerek görülmemektedir.

EIN Ve ITIN Arasında Bulunan Farklılıklar Nelerdir?

EIN ve ITIN arasında belli farklar bulunmaktadır. EIN numarası Amerika Vergi Dairesi tarafından şirketlerin vergi ile ilgili işlemlerinde kullanılması amacıyla verilmektedir. EIN numarası aşağıda verilen işlemlerin gerçekleşebilmesinde kullanılmaktadır:

 • Şirketlerin ABD’de hukuka uygun biçimde işleyebilmesi,
 • Şirkete ait banka hesapları açılabilmesi,
 • Yeni çalışanların alınabilmesi,
 • Şirkete ait ödemelerin gerçekleştirilebilmesi gibi işlemlerin yapılmasında kullanılmaktadır.

ITIN numarası ise Amerika vatandaşı olmayıp Amerika’da şirket kurmak isteyen girişimcilerin almaları gereken numara olarak adlandırılmaktadır.

Scroll to Top