in

Fabrika Nasıl Kurulur, Ne Fabrikası Kurabilirim?

Günümüzde çok daha yüksek gelirler elde etmek amacı ile ticari faaliyetlerini bir üst seviyeye taşımak isteyen pek çok kişi bulunmaktadır. Atölye ya da daha küçük işletmelerde faaliyet gösteren ve üretim yapan kişiler fabrika kurmak gibi hedeflere yönelebilmektedir. Fabrika kurmak, hem kar marjının yükseltilmesinde hem de ürünlerin çok daha kaliteli bir şekilde üretilmesinde büyük etki sağlayabilmektedir. Aynı zamanda fabrikadan çıkış yapan ürünlerin çok daha prestijli firmalara gönderimi de sağlanabilmektedir. Pek çok kişi ne fabrikası kurabilirim sorusu ile karşı karşıya kalmaktadır.

 

Fabrika kurabilmek için kişilerin yüksek bir bütçeye ihtiyacı bulunmaktadır. Elbette makinelerin kapasitesi, iş gücü, personel ve üretim tesisi de mutlaka olması gereken hususlar arasında yer almaktadır.

Okuyunuz: En Yeni 75+ İş Fikri

Fabrika Nasıl Kurulur?

fabrika kurma projesi
fabrika kurma projesi

Fabrika nasıl kurulur sorusuna cevap arayan kişiler öncelikli olarak belli koşulları yerine getirmek durumundadır. Hammadde, ulaşım imkanları, bölge ihtiyaçları, bölgedeki koşullar, işçi istihdamı, üretimin cinsi ya da fabrikanın kurulabileceği bölge gibi pek çok faktör kurulum aşamasında mutlaka göz önünde bulundurulması gereken faktörler arasında yer almaktadır.

Fabrika kurmaya karar vermeden önce kişilerin mutlaka bilmesi gereken yasal süreçler de bulunmaktadır. Bu süreçler ise aşağıda detaylı bir şekilde yer almaktadır.

Öncelikli olarak fabrikanın inşa edileceği alanın tapusu ile birlikte ruhsat başvurusu yapılması gerekmektedir.

İmar mevzuatına göre talep edilen belgeler tamamlanmalı ve ilgili belediyeye başvurular gerçekleştirilmelidir.

Fabrikaların üretim gerçekleştirebilmesi için kanalizasyon, su ve elektrik gibi izinlerinin de mutlaka çıkarılması gerekmektedir. Bunlarda yine bağlı olunan belediye tarafından gerçekleştirilmektedir.

Tüm bu işlemler halledildikten sonra işletme belgesi için başvuruda bulunulmalı ve bu belge temin edildikten sonra açılış izni için gerekli başvuruların sağlanması gerekmektedir.

Fabrikalar üretim yaparken çevre kirliliği oluşturduklarından dolayı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından çevre sağlığına olumsuz etki göstermeyeceklerine dair temiz belgesi de alınması gerekmektedir.

Tüm bu işlemler halledildikten sonra kişiler sanayi odalarına kayıtlarını gerçekleştirerek bir kapasite raporu hazırlayıp sanayi odasına da sunmaktadır.

Aynı zamanda su kirliliği kalite kontrol yönetmeliği ve hava kalitesinin korunması yönetmeliği dahilinde gerekli izin belgelerinin de alınmış olması gerekmektedir.

Fabrika nasıl kurulur sorusuna verilecek bir diğer cevap ise ÇED raporunun alınmış olması gerektiğidir. Tüm Bu koşullar yerine getirildiği takdirde kişiler kurmuş oldukları tesis ile birlikte faaliyete başlayabilmektedir.

 

Fabrika Kurmak Ne Kadara Mal Olur?

Ne fabrikası kurabilirim sorusunu soran kişiler aynı zamanda maliyet araştırması da gerçekleştirmektedir. Kişiler üretim yapacakları alanın farklılığına göre 300 bin ile 400 bin TL arası birikimleriyle fabrika kurabilmektedir. Ancak bunun için öncelikli olarak bir fizibilite çalışması gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Hangi sektörde faaliyet gösterileceğine dair maliyetler de farklılık göstermektedir. Bu nedenle net bir rakam vermek doğru bir yaklaşım olmayacaktır; ancak iyi bir üretim gerçekleştiren ve yüksek karlılık elde etmek amacı ile faaliyete geçirilen bir fabrika için yaklaşık olarak 2 buçuk milyon TL gibi bir rakamın gözden çıkarılması gerekmektedir. Bu rakam sanayi üretimi alanında faaliyet gösterecek olan fabrikalar için geçerlidir. Çikolata, kek ya da makarna fabrikası kurmak isteyen kişilerin de yine bu miktarlar ile fabrika kurulum işlemi gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

 

Fabrika nasıl kurulur? Sorusunu soran kişiler tüm bu maliyetleri göz önünde bulundurabilmektedir. Daha önce faaliyet gösteren bir atölyenin ya da işletmenin var olması da fabrikanın kuruluş aşamasını büyük oranda hızlandırmaktadır. Kişilerin bu denli yüksek birikimlerinin olmaması durumunda teminat mektubu, hibe ya da banka kredisi gibi faktörler de devreye girebilmektedir. Bu sebeple de bütçe ayarlamasının iyi yapılması ve fizibilite çalışmalarının doğru bir şekilde gerçekleştirilmesi de gerekmektedir.

 

Fabrikalar, üretim alanı geniş olan mecralar olduğundan dolayı, sarfiyatları da oldukça yüksektir. Gerekli makine ve ekipmanların alınabilmesi için de ayrıca fizibilite çalışması sağlanması gerekmektedir.

Okuyunuz: En Yeni Dükkan Açma Fikirleri

Fabrika Kurmak İçin Devlet Desteği

Fabrika nasıl kurulur sorusunu soran kişiler aynı zamanda devlet desteği ile ilgi de bilgi talebinde bulunmaktadır. Fabrika kurabilmek için Türkiye’de devlet desteği alınabilmektedir.

Ne fabrikası kurabilirim sorusunu soran kişiler için önemli yanıtlardan biri KOSGEB tarafından destek alabileceklerini bilmeleri gerektiğidir. Özellikle küçük İşletmesi bulunan kişiler fabrika kurulum aşamasına geldiğinde KOSGEB tarafından destek alabilmektedir. KOSGEB’in kişilere destek sağlayabilmesi için kişilerin KOBİ niteliği taşıması gerekmektedir. Elbette fabrika kurulum aşamasında KOSGEB’in gerekli destekleri sunabilmesi için desteklenen sektörler arasında bulunan bir faaliyet gösterilmesi gerekmektedir. Çünkü fabrika kurulum aşamasında belli sektörler KOSGEB açısından destek görmemektedir.

 

Fabrika nasıl kurulur sorusunun cevabını bulan kişiler KOSGEB’in bu noktada ne kadar hibe sunduğunu merak etmektedir.

Öncelikli olarak kişilerin KOSGEB tarafından girişimcilik sertifikası almaları gerekmektedir. Yaklaşık olarak 2 hafta süren bu kursun sonunda kişiler başarılı bir şekilde girişimcilik sertifikalarını almakta ve projelerini hazırlayarak KOSGEB’e sunmaktadır.

KOSGEB fabrika kurulum aşamasında 50.000 ve 100.000 lira olmak üzere iki farklı hibe seçeneği sunmaktadır. 50.000 TL olan geri ödemesiz hibe kredisi için teçhizat ve makine gideri kapsamında 18.000 TL, personeller için harcanacak giderler için ise 30 bin TL destek vermektedir. Aynı zamanda şirketin kuruluşu için ise 2000 TL destek sunmaktadır.

100 bin TL’lik hibe kredisi için ise sadece teçhizat ve makine amacıyla ödeme yapılmaktadır. Bunun için kişilerden kefalet mektubu talep edilmektedir. İki yıl boyunca ön ödeme yapmayan işletme sahipleri, makinelerini satın aldıktan sonra ödemesini gerçekleştirmektedir.

Dekont ya da fatura karşılığında KOSGEB tarafından geri ödemesiz olarak sunulan bu kredi, işletmecilerin hesaplarına yatırılmaktadır.

KOSGEB’in kadın girişimcileri çok daha fazla desteklediği de kesinlikle unutulmamalıdır.

 

Fabrika Kurma Aşamaları Nelerdir?

Fabrika nasıl kurulur sorusunun cevabını bulan kişiler fabrikanın kuruluş aşamalarını merak etmektedir. Fabrikaların kuruluş aşamaları aşağıda detaylı bir şekilde yer almaktadır.

Öncelikli olarak bir yatırım projesi kapsamında kişiler fabrikaların kurulması için düşüncelerini ortaya koymaktadır. Proje niteliği taşıyan bu düşüncenin tamamen geliştirilmesi gerekmektedir.

İkinci aşama, işletmenin hangi alanda faaliyet göstereceğinin belirlenmesidir. Ham maddelerin yakınlığı, ne tür makinelerin kullanılacağı, kaç personel istihdam edileceği ve ticari faaliyetlerin kimlere düzenleneceği gibi pek çok husus fabrikaların kurulum aşamasını yakından etkilemektedir. Ne fabrikası kurabilirim sorusu tam da bu noktada devreye girmektedir.

Bir fabrikanın kuruluşunun 3. aşaması ise yapılan fizibilite çalışmalarıdır. Bu noktada finansal, teknik ve ekonomik desteklerin ortaya koyulması ve gerekli çalışmaların tamamlanması gerekmektedir. Bu işlemler ile birlikte tüm faktörlerin değerlendirilmesi ve karlılık planlaması gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Karlılık analizleri yapıldıktan sonra 5. aşama olan proje hazırlıkları aşamasına geçiş yapılmaktadır. Burada maliyetler, teknik hesaplar, hukuki süreçler ve inşaat alında gerçekleştirilecek planlamalar değerlendirmeyi alınmalı ve ayrı ayrı incelenmelidir.

Fabrika nasıl kurulur? Sorusuna yanıt arayanlar için6. Aşama da oldukça önemlidir. 6. Aşamaya geçildiğinde ise projenin uygulanması sağlanmaktadır. Yatırımlar gerçekleştirilmekte, aynı zamanda fiziksel yatırımlara da geçiş yapılmaktadır

7. Aşama olarak değerlendirilen son aşamada ise, işletmenin kuruluşu ve faaliyetler alanı devreye girmektedir. Bu aşamada fabrika tamamen kurulmuş ve üretime başlamıştır. Deneme üretimi gerçekleştirildikten sonra gerekli analizler yapılmakta ve karlılık oranları raporlanmaktadır. En zorlu süreç son aşamadır ve fabrikanın devamlılığı bu aşamaya bağlı olarak varlığını sürdürmektedir.

 

Kimler Fabrika Kurabilir?

Ne fabrikası kurabilirim sorusunun yanıtını alan kişiler, kimlerin fabrika kurulabileceğini de merak etmektedir. Herhangi bir işletmesi olan ya da olmayan herkes fabrika kurabilmektedir; ancak bunun için bahsedilen prosedürlerin tamamının yerine getirilmesi gerekmektedir. Elbette fabrika kurulum aşamasında daha önceden atölyesi ya da İşletmesi bulunan kişiler çok daha kolay bir şekilde kurulum aşamasına geçebilmektedir. Banka kredileri, teminat mektupları ya da hibe destekleri sayesinde kurulum aşaması çok daha hızlı bir sürece bağlanabilmektedir.
Fabrika Kurulumunda KOSGEB’e Başvuru İçin Gerekli Evraklar

Fabrika nasıl kurulur sorusunun cevabını bulan kişiler fabrika kurulumunda KOSGEB’e başvuru için gerekli olan evrakları da merak etmektedir. Kişilerin KOSGEB’den gerekli desteği alabilmek için öncelikli olarak girişimcilik sertifikası alması gerekmektedir. Bunun dışında tamamlanması gereken evraklar ise aşağıda detaylı bir şekilde yer almaktadır.

Fabrika nasıl kurulur sorusuna cevap bulan kişiler KOSGEB’e başvuru gerçekleştirebilmek için aşağıdaki evrakları temin etmeleri gerekmektedir. Öncelikli olarak KOSGEB başvurusu gerçekleştirebilmek için kosgeb.gov.tr adresi aracılığı ile üyelik işlemi gerçekleştirmesi gerekmektedir. Bu alanda gerekli olan belgeler; oda faaliyet belgesi, KOBİ bilgi dökümanı, KOBİ beyannamesi, Sicil Gazetesi, imza sirküsü gibi evraklardır. Bu evrakların tamamlanıp KOSGEB İl hizmet Müdürlüğü’ne teslim edilmesi gerekmektedir.

Elbette kişilerin KOSGEB’e başvuru gerçekleştirirken belli şartları da barındırması gerekmektedir. Bu şartlar ise aşağıda detaylı bir şekilde yer almaktadır.

KOSGEB kapsamında belli eğitim kursları düzenlenmekte ve bu kursların başarı ile tamamlanmış olması gerekmektedir.

Günümüzde eğitim süresi 70 saat olarak sunulmakta ve yüzde seksen oranında devamlılık gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Bu kurslara katılan, devamsızlık gerçekleştirmeyen ve kursu başarı ile tamamlayan kişilere KOSGEB desteklerinden yararlanabilme konusunda belli haklar tanınmaktadır.

 

Fabrika Kurmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Fabrika nasıl kurulur sorusunun yanı sıra fabrika kurmadan önce mutlaka bilinmesi gereken hususlar da yer almaktadır.Bu hususlar aşağıdaki gibidir.

Öncelikli olarak kişilerin yeterli sermayesinin olup olmadığını iyi analiz etmesi ve iflas gibi durumları mutlaka göz önünde bulundurması gerekmektedir.

Fabrika büyük bir işletme olduğundan dolayı bünyesinde pek çok riski de taşımaktadır. Bu nedenle fabrika kuruluşu gerçekleştirecek olan kişilerin yeterli bilgi ve tecrübeye sahip olması gerekmektedir.

Daha önceden herhangi bir alanda işletmecilik gerçekleştiremeyen kişiler için fabrika kurmak büyük risk taşımaktadır. Bu nedenle fabrika nasıl kurulur alanında verilen bilgilerin detaylı bir şekilde incelenmesi gerekmektedir.

Fabrikada istihdam edilecek olan personellerin sürekliliği sağlayabilmesi ve üretim alanında olumsuzlukların ortaya çıkmaması için donanımlı ve yetkin kişiler olması gerekmektedir. Bu nedenle fabrika kurulum aşamasına geçirmeden önce ekip belirlemesi yapılmalı ve sonrasında faaliyete geçiş işlemi sağlanmalıdır.

Kurulan fabrikanın mutlaka bir ihtiyaç karşılayacak nitelikte olması gerekmektedir. Bu nedenle kurulacak olan fabrikanın neden tercih edileceği ya da üretilen ürünlerin hangi kesim tarafından satın alınacağı gibi hususlarda göz önünde bulundurulmalıdır. Kişiler bu noktada ne kadar erken analiz gerçekleştirirler ise kurmuş oldukları işletmenin devamlılığını da o kadar sağlıklı bir şekilde sağlayabilmektedir.

Fabrika nasıl kurulur? Sorusu pek çok kişi tarafından merak edilen hususlar arasında yer almaktadır. Görüldüğü üzere bu süreç son derece zorludur ve kişilerin kuruluştan üretime kadar pek çok noktayı en iyi şekilde değerlendirmesi gerekmektedir.

Fabrika kurma aşamasına geçilmeden önce de yine ileri görüşlü davranılmalı ve risk gözlenen noktalar fark edildiği takdirde kuruluş aşaması sonlandırılmalıdır. Neticede orta ölçekli de olsa fabrika kuruluşu için çok ciddi yatırımlar sağlanmakta ve belli riskler alınmaktadır.

fabrika nasıl kurulur
fabrika nasıl kurulur

UKRAYNADA İŞ KURMAK, UKRAYNADA NE İŞ YAPILIR

EN ÇOK KAZANDIRAN SEKTÖRLER NELERDİR

23 Yorum

Bir Cevap Yazın
 1. Merhaba.ben iranda yaşiyorum
  Turkiye de iş kurmayi duşunuyorum.
  Benim irandaki işim porselen bayesi bu yuzden turkiyede kuçuk mutfak eşyalari fabrikası kurmak istiyorum.

 2. Merhabalar ben 19 yaşındayım bir alana yönelmek istiyorum. Her türlü fikire açığım girişimciyimdir. Bu işlerle alakalı olan biri bana akıl hocası olabilir mi ya da ortaklık edebilir mi

 3. Merhabalar, ben organizasyon ve etkinlik alanında 2001 yılından beri hizmet veren, çevresi oldukça geniş ve tanınan biriyim. Sektörümüz özellikle pandemimden dolayi cok fazla zarar görmüştür. Kucuk ölçekli ek bir is kurma dusuncem var her türlü fikre projeye açığım çevreme ve pazarlamama güveniyorum. Konu ile ilgilenenlere detayli görüşebilirim.
  Saygılarımla
  Erol Yıldırım
  0533 666 96 58

 4. selam america da is kurmak istiyorum californiya da yaasyorum uzun zamandir arastirma yapiyorum fikir verebilen var mi ?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

evde para kazandıran işler

Evde Para Kazandıran işler? Evde Yapılabilecek 30 iş Fırsatı

gezici satış aracı için aranacak şartlar

Gezici Satış Aracı için Aranacak Şartlar 2021