Devlet Destekleri 2022 | Devlet Tarafından Verilen Hibe ve Teşvikler

Devlet destekli kredi ve hibe ödemeleri, iş kurmak ya da işini geliştirmek isteyen girişimcilerin kullanımına sunulmuştur. Özellikle KOSGEB destekli olarak verilen devlet destekleri Ticaret Bakanlığı ve farklı bakanlıkların yaptıkları ödeneklerle devam ettirilmektedir. KOSGEB dışında, Tarım Bakanlığı destekli olarak verilen TKDK ödemeleri de girişimlerin kullanımına açılmıştır. Faizsiz kredi ve hibe desteği olarak sunulan devlet desteklerinin amacı, Türkiye içindeki ticaret faaliyetlerinin genişlemesi, istihdamın artırılması ve yurt dışı ihracatın geliştirilmesidir. KOSGEB ve TKDK tarafından verilen devlet desteklerinden faydalanmak isteyen kişiler, kurumlar tarafından belirtilen tüm şartlara uyum sağlamak zorundadır.

Okuyunuz: Hiç Duyulmamış İş Fikirleri ve Fırsatları

Devlet Destekleri 2020

devlet destekleri 2020
devlet destekleri 2020

2020 devlet desteği türleri, sadece tarım ve ticareti kapsamamaktadır. Eğitimden evliliğe kadar birçok konuda oluşturulan devlet destekleri, belirli şartlara uyum sağlayan kişilerin kullanımına sunulmuştur. Bakanlıkların kararıyla verilen devlet destekleri şunlardır:

 • Tarım Destekleri
 • Hayvancılık Destekleri
 • İthalat / İhracat Destekleri
 • Girişimcilik Destekleri
 • Üretim Destekleri
 • Evlilik Destekleri
 • Yaşlı Bakım Destekleri
 • Eğitim Destekleri
 • Çalışma Destekleri
 • Kentsel Dönüşüm Destekleri

Devlet destekli olarak verilen ödemeler, birçok alanda kullanılmaktadır. Her bakanlığın hazırladığı destekler, kendi konu alanlarını kapsamaktadır. Devlet tarafından verilen destekler arasında, en yüksek bütçeye sahip olan kısım hayvancılık tarım ve girişimciliktir. Özellikle ihracat faaliyetleri için her yıl yüksek bütçeler ayrılmaktadır.

 

TKDK Devlet Destekleri Nelerdir, Kimler Faydalanabilir?

Yeni Devlet Destekleri
Yeni Devlet Destekleri

TKDK tarım desteleri, hayvancılık faaliyetlerini de kapsamaktadır. Özellikle hibe desteği ve faizsiz kredi desteği sağlayan TKDK, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından finanse edilmektedir. Çiftçilerin ve çiftçi adayı olmak isteyen girişimcilerin faydalanması için kredi desteği sağlayan TKDK, Türkiye içerisindeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerini artırmayı hedeflemektedir. Tarım ve hayvancılık alanında birçok kategoride destek sağlayan TKDK, faaliyete göre hibe desteği sağlamaktadır:

 • Yaş sebze meyvelerin toplanması ve depolanması amacıyla girişimcilik yapan kişiler adına, yıllık 2 milyon TL destek bütçesi ayrılmaktadır.
 • Tohumların paketlenmesi ve işlenmesi için tesis kuran girişimciler adına, yıllık 2 milyon TL’lik destek hazırlanmıştır.
 • Bitkisel ürünlerin paketlenmesi ya da işlenmesi amacıyla tesis kuran girişimcilerin desteklenmesi için yıllık 1,5 milyon TL’lik bütçe ayrılmaktadır.
 • Büyükbaş ve küçükbaş hayvan etinin işlemesi, paketlenmesi ve depolanması işlemleri için yıllık 2 milyon TL’lik destek sağlanmaktadır.
 • Seracılık faaliyeti yapan girişimcilerin desteklenmesi için yıllık 2 milyon TL hibe desteği hazırlanmaktadır.
 • Açık alandaki güneş enerjisi tesisleri ve rüzgar enerjisi tesisleri için yıllık 2 milyon TL’lik hibe desteği ayrılmaktadır.
 • Soğuk hava deposu kurulumları için yılda 1,5 milyon TL’lik hibe desteği sağlanmaktadır.
 • Çiftçilerin faaliyetleri için gerekli olan alt yapı, donanım ve teçhizatın karşılanması amacıyla, 500 bin TL’ye kadar hibe desteği sağlanmaktadır.
 • Bilişim sistemlerinin geliştirilmesi amacıyla, 500 bin TL’ye kadar TKDK desteği sağlanmaktadır.

Okuyunuz: Yurtdışında Yaşamak İçin Gerekli Şartlar

TKDK Devlet Desteklerinden Faydalanma Şartları Nelerdir?

TKDK başvuru koşulları, aşağıda detaylıca sıralanmıştır:

 • TKDK destekleri, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmektedir.
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, 18 yaşından büyük olması şart koşulmuştur.
 • Çiftçilik Kayıt Sisteminde kaydı yapılmadan, TKDK desteklerinden faydalanılmasına izin verilmemektedir.
 • TKDK desteği talep edilen alanda, en az 3 yıllık tecrübe sahibi olunması gerekir. Herhangi bir tecrübesi bulunmayan girişimciler, TKDK desteği talep edemezler.
 • Üretim ya da faaliyet gösterilen alanda, kooperatif ve odalara kayıt olunması gerekir.
 • Daha önceki dönemlerde KOSGEB ya da TKDK desteği alan kişiler, tekrardan destek talep edemezler.
 • Kurulmuş bir işletme adına destek talep edildiğinde, işletmenin 3 yıldır ayakta olması ve yıllık gelirinin yeterli olmasına dikkat edilmektedir.
 • İşletmelerdeki faaliyetlerin, gerekli izin ve ruhsatlar alındıktan sonra başlatılması zorunludur.

TKDK destekleri, tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösterecek işletmelerin kurulumunda, geliştirilmesinde ya da işletmenin ihtiyaç duyduğu ham maddenin temin edilmesinde kullanılabilir. Desteklerin alınmasının ardından, TKDK kapsamında 5 yıl boyunca işletmenin faaliyet göstermesi gerekmektedir.

 

KOSGEB Desteklerinin Özellikleri Nelerdir?

KOSGEB girişimcilik destekleri, girişimcilerin sayısını artırmak ve kurulmak istenen işletmelerin masraflarını azaltmak amacıyla finanse edilmektedir. KOSGEB desteklerinin özellikleri ve desteklerin kapsamı, aşağıda detaylı şekilde açıklanmıştır:

 • KOSGEB girişimcilik destekleri, işletmelerin kuruluş ve gelişim masraflarını karşılamak amacıyla verilmektedir. Talep edilen her türlü alanda, girişimcilik yapılmasına izin verilmektedir.
 • İşletmelerin teknolojik donanımları, makine harcamaları, kira harcamaları, tadilat masrafları ve kuruluş esnasındaki evrak harcamaları, KOSGEB destekleri kapsamında karşılanmaktadır.
 • Hibe desteği ve faizsiz kredi desteği sağlayan KOSGEB, faizsiz kredi desteğinin limiti için işletmelerin boyutunu ve girişimcilerin taleplerini dikkate almaktadır.
 • KOSGEB destekleri, sadece işletme kurulumu ve işletmelerin gelişimi için kullanılabilir. İşletmelerin ihtiyaç duyduğu hammadde harcamaları, KOSGEB desteklerine dahil edilmemektedir.

Okuyunuz: Küçük İmalat Fikirleri Listesi

KOSGEB Desteklerinin Limitleri Nasıl Belirlenir?

KOSGEB desteklerinin limitleri hesaplanırken faizsiz kredi ve hibe destekleri dikkate alınmakta, kredi limitleri işletmelerin boyutuna göre belirlenmektedir. KOSGEB desteklerinin limit dağılımı şu şekildedir

 • KOSGEB faizsiz kredi desteği, üç farklı kategoride limitlere bölünmüştür.
 • Mikro ölçekte teknolojik alt yapıya sahip olan işletmelere, en fazla 100 bin TL değerinde faizsiz kredi desteği sağlanmaktadır.
 • Orta boyutlardaki teknolojik altyapıya sahip olan işletmelere, 200 bin TL’ye kadar faizsiz kredi kullanım hakkı tanınmaktadır.
 • Makro boyutlardaki teknolojik altyapıda olan işletmelere, 300 bin TL ve üzerinde faizsiz kredi kullanma hakkı verilmektedir.
 • KOSGEB hibe desteğinin limitleri 50 bin TL olarak belirlenmişken, işletmenin boyutuna göre 65 bin TL’ye kadar destek sağlanabilir.

Devlet destekli hayvancılık ile ilgili bilgilere yazımızdan ulaşabilirsiniz.

 

KOSGEB Devlet Desteklerinden Faydalanma Şartı Nedir?

KOSGEB başvuru koşulları ve başvuru esnasında talep edilen evraklar, aşağıda sıralanmıştır:

 • KOSGEB destekleri, sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına verilmektedir.
 • 18 yaşından büyük olan kişiler, KOSGEB başvurusu yapabilirler.
 • KOSGEB uygulamalı girişimcilik eğitimlerine dahil olmayan kişiler, desteklerden faydalanamazlar.
 • KOSGEB girişimcilik sertifikasının alınmasının ardından, işletmelerin kuruluş işlemleri tamamlanmalı ve faaliyete geçirilmelidir. İşletmeler faaliyete geçtikten sonra, KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırılmalı ve başvuru işlemleri gerçekleştirilmelidir.
 • Daha önceden KOSGEB ya da TKDK desteği alınmaması şat koşulmuştur.
 • İşletmenin tüm hedeflerinin, harcamalarının ve hedeflerinin yer aldığı, detaylı iş planı hazırlanmalıdır.
 • İşletmelerin kurulumunda yapılan tüm harcamalar, fatura ve makbuzlu olmak zorundadır.

 

KOSGEB başvurusunda talep edilen evraklar:

 • Kimlik belgesi fotokopisi
 • İkametgâh kaydı
 • KOSGEB girişimcilik sertifikası
 • KOSGEB iş planı
 • KOSGEB destek talep formu
 • İşletme kurulumunu gösteren fatura ve makbuzlar
 • İşletmenin adres bilgileri
 • İşletmeye ait güncel vergi levhası örneği
 • İşletmelerin gelir tablosu ve bilanço örnekleri
 • İşletme ortaklarının imza sirküleri örnekleri
 • Kuruluş sürecine ait izin belgesi ve ruhsatlar

Okuyunuz: Evde Para Kazandıran İşler

KOSGEB Desteklerinin Başvurusu Nasıl Yapılır?

KOSGEB destek başvurusu yapmak ve yapılan başvuruları sorgulamak için gerekli işlemler, aşağıda detaylı şekilde ele alınmıştır:

 • kosgeb.gov.tr adresi kullanılarak, işletmeler KOSGEB veri tabanına kaydedilmelidir.
 • İşletmelerin kayıtlarının yapılmasının ardından, başvuru formu indirilmeli ve gerekli bilgiler doldurulmalıdır.
 • Evrakların tamamlanmasının ardından, KOSGEB müdürlüğüne gidilmelidir.
 • KOSGEB görevlilerine, destek başvurusu yapılmak istendiği belirtildikten sonra, evraklar teslim edilmelidir.
 • KOSGEB iş planı sunumu için belirtilen tarihlerde kuruma gidilmeli ve iş planı detaylıca anlatılmalıdır.

KOSGEB başvurusunun ardından, KOSGEB görevlileri tarafından gerekli incelemeler yapılacaktır. KOSGEB başvurularının onaylanıp onaylanmadığı, e-devlet sistemi üzerinden sorgulanmaktadır. www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden, KOSGEB başvurusu için sorgulama başlatılabilir.

 

Devlet Destekleri ” başlıklı makalemizin sonuna geldik.Aklınıza takılan konularda yorumlar bölümünden bize ulaşabilirsiniz.Sorularınız en kısa zamanda cevaplandıralacaktır.

 

kaynak: https://www.yatirimadestek.gov.tr/

Scroll to Top