Dernek Nasıl Kurulur | Dernek Kurma Maliyeti 2022

Dernek Nasıl Kurulur - dernek kurmak

Bir dernek kurmak isteyen ve dernek kurmak için hazırlıklar yapan kişiler Dernek nasıl kurulur sorusunu sıklıkla sormaktadır. Bilgilerin, deneyimlerin ya da çalışmaların paylaşıldığı bu alanların ortaya çıkarılabilmesi için belli aşamalardan geçilmesi gerekmektedir. Ancak kişiler bu konuda tecrübesiz olduğundan dolayı araştırmalara girmekte ve yeterli sonuçlarda alamamaktadır. Derneğin nasıl kurulacağını ve hangi prosedürleri yerine getirilmesi gerektiğine dair tüm detaylar aşağıda yer almaktadır.

 

Dernek Nasıl Kurulur?

Dernek Nasıl Kurulur
Dernek Nasıl Kurulur

Dernek kurmak için 23 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe giren ve hala yürürlükte olan 5253 sayılı dernekler kanununun 2. maddesine göre 7 gerçek ve tüzel kişinin bir araya gelmesi sonucu oluşturmuş olduğu topluluklar anlamına gelmektedir. Bu alanlarda çalışmalar ve bilgiler sürekli olarak birleştirilmekte ve paylaşılmaktadır.

Dernek kurabilmek için kişilerin fiili ehliyete sahip olmaları gerekmektedir. Aynı zamanda dernek kurabilmek için belli belgelerin de temin edilmesi gerekmektedir. Tüzel ya da gerçek kişi tarafından doldurulmuş ve imzalanmış bildirim formu mutlaka gerekli olan belgeler arasında yer almaktadır. Dernek kurucuları tarafından imzalanmış Dernek tüzüğü 2 adet olacak şekilde dosyaya eklenmelidir. Dernek kurucularının arasında herhangi bir tüzel kişilik bulunuyor ise kuruluş belgesi ve yerleşim yeri belgesi kararının fotokopisi dosya içerisinde bulunmalıdır.

Derneği kurmak isteyen kişiler arasında yabancı uyruklu kişiler bulunuyor ise oturma iznine sahip olduğuna dair belgelerin fotokopileri yer almak durumundadır. Tebligat ve yazışma almaya yetkili olan kişilerin isimleri soy isimleri ve yerleşim yerlerinin detaylı bir şekilde yer aldığı listeyi dosyaya eklemelidir. Derneğin merkezi olarak oluşturulacak olan tapunun kat malikleri tarafından oy birliği ile alınmış olan karar örneği de yine dosyada yer alması gereken evraklar arasında bulunmaktadır.

Çocuk derneklerinde tüzel kişilerin kurucu ya da üye olması mümkün değildir. Bu nedenle hangi faaliyet ile bir dernek kurulacağı ve derneğin içerisinde ne gibi bilgiler paylaşılacağı detaylı bir şekilde kararlaştırılmalı ve buna göre kurulum işlemleri gerçekleştirilmelidir.

 

Dernek Kurmanın Faydaları ve Avantajları

Dernek nasıl kurulur sorusunu soran kişiler aynı zamanda dernek kurmanın faydaları hakkında da detaylı bir araştırma gerçekleştirmektedir. Pek çok bilginin ve birikimin paylaşıldığı bu alanlar kişilerin kendilerini geliştirmelerine ve çok daha iyi yerlere ulaşabilmelerine de olanak sağlamaktadır. Türkiye’de pek çok farklı dernek bulunmaktadır. Çocuklara, ailelere, takımlara ya da kadınlara yönelik olan derneklerin yanı sıra, alkol ya da uyuşturucu madde bağımlılığı ile mücadele eden dernekler de yer almaktadır. Bu dernekler kişilere yardım eli uzatmakta ve toplum için sağlıklı bir birey olmalarına da destek sağlamaktadır. Bu nedenle dernek kurulumu gerçekleştirecek olan kişiler aslında hem topluma hem de bireye faydalı bir adım atılmış olmaktadır.

 

Yardım ve Köy Derneği Nasıl Kurulur?

köy derneği kurmak

 

Dernek nasıl kurulur? Sorusunu soran kişiler aynı zamanda köy derneğinin nasıl kurulduğunu da merak etmektedir. Köy derneği kurabilmek için öncelikle derneğin adının ve merkezinin oluşturulması gerekmektedir. Herhangi bir şubesinin olup olmayacağı ve merkezinin nerede olacağı belirtilmelidir. Bu bilgilerin hepsi de derneğe ait tüzükte yer almaktadır. Derneğin hangi alanda faaliyet gösterdiği ve hangi bölgelerin faaliyet kapsamına girdiği de belirtilmektedir. Derneğin amacı, çalışma konuları, faaliyet alanı ve dernekçe gerçekleştirmek istedikleri konular yine tüzük içerisinde detaylı bir şekilde yer almak durumundadır.

 

Derneğin maddi ya da manevi destek alanları, kurs ya da seminer gibi faaliyetler düzenleyip, düzenlemeyecekleri, herhangi bir araştırma ya da geliştirmede bulunup bulunmayacakları gibi pek çok faktör tüzükte bulunmak durumundadır. Aynı zamanda dernek işlemleri ile ilgili bilgiler de yine tüzük içerisinde yayınlanmak durumundadır.

Köy derneği kurmak dernek kurulumu ile aynı aşamalardan geçmektedir. Köy derneklerinde de yine 7 tüzel ya da gerçek kişi bulunmak durumundadır. Bunun dışında tüm işlemler dernek kuruluşu ile aynı şekilde seyretmektedir.

 

Dernek Kurmak İçin En Az Kaç Kişi Gerekli

Dernek nasıl kurulur sorusunu soran kişiler aynı zamanda derneklerin kaç kişiyle kurulacağını da merak etmektedir. Herhangi bir derneğin kurulabilmesi için en az 7 tüzel ya da gerçek kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir. 7 kişiden daha az sayıda kişiler bir araya gelseler dahi dernek kuruluşu kanun kapsamında gerçekleştirilememektedir. Bu nedenle dernek kuruluşu gerçekleştirecek olan kişilerin gerekli evrakları ve uygulanması gereken prosedürleri detaylı bir şekilde araştırmaları ve sonrasında dernek kuruluşu için faaliyete geçmeleri gerekmektedir. Türkiye’nin neresinde olursa olsun 7 kişiden daha az sayı ile dernek kurmak ne yazık ki mümkün değildir.

 

Dernek Kurma Şartları

Dernek nasıl kurulur sorusunun yanı sıra kişiler dernek kurma şartlarını da merak etmektedir. Dernek kurabilmek için belli prosedürlerin yerine getirilmesi gerekmektedir. 2018 yılı itibariyle bir derneği kurabilmek için gereken şartlar aşağıda detaylı bir şekilde yer almaktadır.

 

###  Kişilerin önceden izin almasına gerek olmadan dernek kurma hakkı bulunmaktadır. Bu işlemi yapabilmek için belgelerin yetkili olan mercilere teslim edilmesi yeterli olmaktadır.

###  Anayasanın 33. maddesinde dernek kurmak ile ilgili bilgiler detaylı bir şekilde yer almaktadır.

###  Teslim edilen belgelerin kanuna aykırı olduğu tespit edildiği takdirde derneğin faaliyetlerinin durdurulması ve tamamen kapatılması için mahkemelere başvuruda bulunulabilmektedir.

###  Derneğin ne amaçla kurulacağı ve ne gibi faaliyetler gerçekleştirileceği önemli faktörler arasında yer almaktadır. Bu nedenle en az 7 kişiden oluşan bir heyet bir araya gelerek derneğin kuruluş işlemleri için gerekli olan belgeleri temin etmekte ve ilgili mercilere de teslim etmekle yükümlüdür.

###  Dernek nasıl kurulur sorusunu soran kişiler aynı zamanda talep edilen belgeleri de merak etmektedir. Dernek kurmak için talep edilen belgeler ise aşağıda detaylı bir şekilde yer almaktadır.

 

Dernek Kurmak İçin Gerekli Belgeler

dernek evrakları

Dernek kurmak için kuruculardan belli belgeler talep edilmektedir. Bu belgeler ise aşağıda detaylı bir şekilde yer almaktadır.

###  En az 7 kurucu aracılığı ile imzalanmış ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuş kuruluş bildirim formu dosya içerisine eklenmelidir.

###  Her sayfasının dernek kurucuları tarafından imzalanmış olduğu dernek tüzüğü yine dosyaya eklenmesi gereken evraklar arasında yer almaktadır.

###  Dernek kurucuları arasında tüzel kişiler var ise tüzel kişilerin unvanı, kuruluş belgesi, yerleşim yeri ve yetkilendirilen gerçek kişi ile birlikte alınmış kararın fotokopisi evraklara eklenmelidir.

###  Kurucuların içinde yabancı uyruklu kişiler bulunuyor ise bunların Türkiye’de yaşama hakkı olduğuna dair belgelerin fotokopileri, tebligat ve yazışma yetkisi bulunan kişilerin yerleşim yerleri, adları ve soyadları, dernek merkezi olacak olan yerin tapu kütüğünde bulunduğunu kanıtlayacak olan tapusu ve oy birliği ile alınmış olan karar dosya haline getirilerek ilgili makamlara teslim edilmek durumundadır.

###  Tüm bu evraklar teslim edildikten sonra ise kişilere “alındı” belgesi teslim edilmekte ve sonrasında da gerekli incelemeler gerçekleştirildikten sonra derneğin faaliyetine başlanmaktadır.

###  Yasa dışı faaliyetler ve kamu güvenliğini tehdit edecek herhangi bir dernek kurmak ise Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kesinlikle yasaktır. Bu nedenle kişilerin faaliyet alanlarını doğru bir şekilde belirlemeleri ve buna göre kuruluş işlemi gerçekleştirmeleri gerekmektedir.

 

Dernek Kurma Maliyeti

Dernek nasıl kurulur sorusunu soran kişiler aynı zamanda dernek kurma maliyetini de merak etmektedir. Aslında dernek kurmanın pek de bir maliyeti bulunmamaktadır; fakat kişiler yine de faaliyete geçmeden önce detaylı bir araştırma gerçekleştirmekte ve sonrasında adımları buna göre atmaktadır. Dernek için çıkarılacak imza sirküleri yaklaşık olarak 150 TL gibi bir rakama tekabül etmektedir. Bunun dışında kiralanacak olan dernek binasının aylık kirası ödenmektedir. Binaya ait herhangi bir aidat ya da buna benzer gider bulunuyor ise yine kurucular kendi aralarında bu giderleri paylaşmaktadır.

 

Herhangi bir müşavir ya da hukuk danışmanına dernek kuruluş aşamasında ihtiyaç duyulabilmektedir. Bu nedenle kişilerin hukuk kişileri ile birlikte hareket etmeleri ve herhangi bir yanlış yapmamaları için tüm detayları danışmaları da tavsiye edilmektedir. Pek çok kişinin maliyetli bir işmiş gibi gördüğü ve dernek nasıl kurulur sorusundan ziyade daha çok maliyetini merak ettiği bu husus, aslında yüksek maliyetler ile gerçekleştirilmemektedir. 18 yaşını bitirmiş olan ve toplum yararına faaliyetler gerçekleştirmek isteyen pek çok kişi düşük maliyetler ile dernek kuruluşu gerçekleştirebilmekte ve bu alanda da faaliyetlerini devam ettirebilmektedir.

Okuyunuz: Vakıf Nasıl Kurulur

Dernek Adı Nasıl Olmalıdır?

  • Dernek nasıl kurulur sorusunu soran kişiler aynı zamanda dernek adı konusunda nasıl karar verileceğini de merak etmektedir. Derneklerin logo ya da rozet seçerken son derece dikkatli olmaları gerekmektedir. Türk devletlerine ait flamalar, amblemler ve bayraklar da yine derneklerin kullanılmayacağı unsurlar arasında yer almaktadır. Derneklerde isim seçimi gerçekleştirilirken belli isimlerin izin alarak kullanılabilmesi mümkün olmaktadır.
  • Mustafa Kemal, Atatürk, Cumhuriyet, Milli, Türkiye ya da Türk gibi isimler bakanlıkların izni dahilinde kullanılabilmektedir. Bu nedenle kişiler herhangi bir dernek adının başına ya da sonuna bu isimlerden birini getirmek istedikleri takdirde bakanlığına yazılı başvuruda bulunmakta ve gelecek olan yanıta göre isim kullanımı gerçekleştirebilmektedir. Elbette kişilerin izin alabilmesi için de gerekli belgeleri yerine getirmesi gerekmektedir.
  • Dernek üyelerine ait bir liste, derneğin yapmış olduğu faaliyetler, gelecekte yapmayı düşündükleri işler ve şu ana kadar yapmış olduğu hizmetler ile birlikte izni alınacak olan kelimelerin kullanılabilmesi için alınmış bir karar örneği bakanlığa teslim edilmek durumundadır. Bu işlemler gerçekleştirildikten sonra valilik talep ile ilgili değerlendirmeyi ve araştırmaya gerçekleştirmekte sonrasında da kendi görüşünü en geç bir ay içinde hızlı bir şekilde bakanlığa göndermektedir.
  • Bakanlık ise gerekli incelemeleri gerçekleştirdikten ve valinin görüşünü de değerlendirdikten sonra başvuruyu karara bağlamaktadır. Son olarak da İçişleri Bakanlığı aracılığı ile verilen karar valiliğe gönderilmekte ve valilik tarafından da izin almak isteyen derneğe bilgi aktarımı sağlamaktadır.
  • Dernek nasıl kurulur sorusunu soran kişiler dernek kuruluşlarını gerçekleştirdikten ve izin almak için başvuru sağlandıktan sonra sonuç olumlu ise iznini aldıkları isimleri dernek adının başında ya da sonunda kullanabilmektedir.
  • Dernek nasıl kurulur sorusunu soran kişiler aynı zamanda izin alabilmek için derneklerde ne gibi şartlar arandığını da merak etmektedir. İsim için izin başvurusu gerçekleştirecek olan derneklerin 1 yıldan beri faaliyet gösteriyor olması gerekmektedir. Aynı zamanda gerçekleştirdiği faaliyetlerin ve verdiği hizmetlerin kesinlikle topluma yararlı sonuçlar elde etmeye olanak sağlaması gerekmektedir.
  • Bunun yanı sıra diğer dernekler ile benzer özellikleri gösteren ve izin almak için başvuruda bulunan derneklerin fazla üyeye sahip olması gerekmektedir. Bir diğer önemli faktör ise son üç yıl içinde en az üç proje ya da gerçekleştirmiş olduğu faaliyeti belgelendirmesi ve bakanlığa sunulması gerekmektedir. İzin başvurusunda bulunan derneklerin ikamet ettiği il dışında farklı 3 ilde de şube temsilciliğinin bulunması gerekmektedir. Derneğin en az üç şehirde temsilciliğinin bulunması da büyük önem arz etmektedir. Son olarak başvuruda bulunacak olan derneğin genel kurulda kararı almış olması da gerekmektedir.

Güncelleme: Dernek kurmak için en az 7 kişi olunması gerektiğini yazı içerisinde belirttik. Ancak bu 7 kişinin ilk 6 ay içerisinde en az 16 kişi olması gerekmektedir. Yani dernek ilk genel kurulu 16 kişi ile gerçekleştirilmelidir. Bu 16 kişinin 5’i yedek, 5’i asil yönetim kurulu üyesi, 3’ü asil, 3’ü yedek denetim kurulu üyesi olarak seçilir. Eğer 6 ay içinde ilk dernek genel kurulu yapılmaz ise, derneğin kendiliğinden feshi gerçekleşecektir.

Dernek nasıl kurulur, Dernek Kurma Maliyeti ve Denek Kuruluş İşlemleri ” başlıklı makalenin sonuna geldik. Sorularınızı yorumlar bölümünden bizlere iletebilirsiniz.

Scroll to Top