Araştırma Görevlisi Olma Şartları 2022 | En Güncel Şartları

Yükseköğretim kurumlarında gerçekleştirilen deney, araştırma ve incelemelerde görevli personele her konuda destek olan ve yetkili organlar tarafından verilebilecek diğer tüm görevleri de yerine getiren öğretim yardımcılarına araştırma görevlisi adı verilmektedir. Araştırma görevlisi olma şartları nelerdir diye merak edenlere ise bu mesleği yapmak isteyenlerin iki farklı şekilde araştırma görevliliği yapabilecekleri söylenebilmektedir. Ayrıca konu ile ilgili daha detaylı bilgiliyi araştırma görevlisi nasıl olunur başlığı altında bulabilirsiniz.

Araştırma Görevlisi Olmak İçin Ne Gerekli?

araştırma görevlisi olma şartları
Araştırma görevlisi olma şartları

İlkinde, 2547 sayılı kanunun 33/a maddesine göre yüksekokul/fakülte kadrosuna en fazla 3 sene süreyle ataması gerçekleştirilen kişilerin araştırma görevlisi olarak görev yapabilecekleri dile getirilmektedir. Söz konusu araştırma görevlilerinin görevde kaldıkları süre ise her defasında uzatılabilmekte ve bu şekilde yeniden atanarak görevlerine devam etmeleri sağlanabilmektedir. Bu tarz bir araştırma görevliliğinde ortada belli bir sözleşme olmadığı gibi yasal mevzuata göre her süre bitiminde olumsuz bir olay olmadığı müddetçe araştırma görevlilerinin yeniden atandıkları da bilinmektedir. İkinci kısımda ise, 2547 sayılı kanunun 50/d maddesinde yer alan enstitü kontenjanına lisansüstü eğitimleri boyunca geçici olarak atanabilecek olan araştırma görevlileridir. Bu araştırma görevlileri de lisansüstü eğitimleri bittikleri zaman kadrodan çıkarılmakta ve çalıştıkları kurum ile olan ilişikleri de kesilmektedir.

 

Araştırma görevlisi olma şartları nelerdir sorusunu yanıtlamaya devam ederken araştırma görevliliğine yapılan atamaların 2016 yılına kadar iki farklı şekilde gerçekleştirildiğinden de söz edilebilir. Buna göre geçmişte araştırma görevlisi olma şartlarından ilki, YÖK tarafından tercih ve yerleştirmeyle gerçekleştirilen ÖYP atamalarıyken ikincisi ise farklı üniversitelerin muhtelif zamanlarda ihtiyaçlarına göre verdikleri ilanlar üzerinden yaptıkları akademik personel alımları olarak belirtilebilmekteydi. Ancak 2016 yılında öğretim üyesi yetiştirme programının uygulamadan kalkması neticesinde araştırma görevlisi olma şartları da değişmiş ve o tarihten bu yana bütün akademik alımlar yalnızca üniversitelerin cari kadro alımları(cari usul) üzerinden gerçekleştirilmiştir.

Okuyunuz: Ücretsiz Sertifika Programları

Araştırma Görevlisi Nasıl Olunur?

Araştırma Göreblisi Olma şartları
Araştırma Görevlisi Olma şartları

Araştırma görevlisi olma şartlarının 2016 yılından sonra değişmesinin ardından an itibariyle araştırma görevlisi olmak için asgari şartları merak edenlere de bazı bilgilendirmelerde bulunulabilir. Buna göre araştırma görevlisi olma şartlarının aşağıdaki gibi olduğu söylenebilir:

 • İlana yapılan ilk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşından küçük olmak
 • ALES’ten en az 70 puan almak
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı olarak da bilinen YDS’den en az 50 puan almak
 • Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’ne göre eşdeğerliği kabul olan bir sınavdan YDS’deki 50 puana muadil bir puan almak (YDS girilmediyse)

Yukarıda bahsi geçen tüm araştırma görevlisi olma şartları, zorunlu ve genel şartlar olduğu için bütün vakıf ve devlet üniversitelerinde geçerli kabul edilmektedir. Söz konusu tüm üniversiteler, araştırma görevlilerine ihtiyaç duymaları halinde muhtelif zamanlarda ilan açma haklarına sahiptir. Açılan bütün araştırma görevlisi alımları ise Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın resmi web sitesi içerisinde bulunan Akademik Kadro İlanları menüsünde ayrıntılı olarak gösterilmektedir. Bu aşamada hiçbir vakıf ya da devlet üniversitesinin bu menü dışında herhangi bir yerden araştırma görevlisi alamayacağı da ek olarak belirtilebilmektedir.

Bu nedenle söz konusu menüden araştırma görevlisi olmak isteyen kişilerin araştırma görevlisi olma şartları ile ilgili daha detaylı bilgi alabilecekleri söylenebilir. Üniversitelerin ilan açtıkları kadroları bu alanda inceleyebilecek olan kişiler, ‘’İlanda aranan özel şartlar’’ kısmında yazılan yüksek lisans, lisans ve doktora gibi kriterleri de göz önüne alarak ilana uygun olmaları halinde ilgili üniversitelere başvuru yapabilmektedir. Araştırma görevlisi olma şartlarını okuduktan sonra yapılacak olan bütün başvuruların da ilanlarda yer alan adreslere talep edilen belgeler ile birlikte gerçekleştirilebileceği dile getirilebilmektedir.

 

Araştırma Görevlisi Başvurusu

Bu aşamada araştırma görevlisi olma şartlarını okuyan ve bu şartları karşıladığını düşünerek üniversitelerin kadrolarına başvurmak isteyen kişilere dikkat etmeleri gereken bazı noktalardan da söz edilebilir. Buna göre ilk olarak her üniversitenin farklı bir ilan kriterine sahip olabileceğinin bilinmesi gereklidir. Zira araştırma görevlisi alımlarında standart bir şart bulunmamaktadır. Örneğin, bir üniversitenin iktisat bölümü için açtığı araştırma görevlisi ilanında ‘’İktisat bölümü lisans mezunu olmak’’ gibi bir ibare yer alabilirken, farklı bir üniversitede ise aynı bölüm için açılan araştırma görevlisi ilanında ‘’İktisat bölümü lisans mezunu olmak, iktisat dalında yüksek lisans yapmış olmak’’ gibi ekstra koşullar da bulunabilmektedir. Bu nedenle araştırma görevlisi olmak isteyen kişilere üniversitelerin açtıkları ilanlara başvurmadan önce mutlaka araştırma görevlisi olma şartlarını dikkatlice incelemeleri tavsiye edilmektedir. Tüm bunların yanı sıra tüm üniversitelerin araştırma görevlisi başvuruları esnasında talep ettikleri belgeler ise aşağıdaki gibidir.

 • Lisans transkript
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Lisans diploması
 • İlandaki şartlara göre gerekirse yüksek lisans ya da doktora belgesi
 • Detaylı özgeçmiş
 • Biyometrik Fotoğraf

 

Yukarıda bahsedilen bütün evrak ve belgeler içerisinde yer alan lisans transkripti ve lisans diplomasının mutlaka aslının ya da onaylı bir suretinin başvuru bilgileri arasında ilgili birimlere iletilmesi gereklidir. Zira pek çok araştırma görevlisi adayının araştırma görevlisi olma şartlarını karşılıyor olmalarına rağmen diploma fotokopisi ya da transkript evrak gönderdikleri için başvurdukları üniversiteler tarafından dikkate alınmadıkları söylenebilmektedir.

Araştırma Görevlisi Maaşları

Araştırma görevlisi olma şartlarını karşılayan ve devlet ya da vakıf üniversitelerine başvuru yapmayı düşünen kişiler, araştırma görevlisi maaşlarını da merak etmektedir. Buna göre öncelikle araştırma görevlisi maaşlarının son zamanlarda yapılan bazı iyileştirmelerden sonra ciddi anlamda yükseldiği dile getirilebilmektedir. An itibariyle bölgelere göre değişkenlik gösterebilmekle birlikte araştırma görevlisi maaşlarının yaklaşık olarak 4000-6000 TL arasında değiştiği söylenebilmektedir.

 

Araştırma Görevlisi Olmak Zor mu?

Araştırma görevlisi ilanları
Araştırma görevlisi ilanları

Araştırma görevlileri genellikle mezuniyet not ortalamaları 3 ve üzeri olan öğrenciler arasından seçilmektedir. Bunun yanı sıra ALES’ten yüksek puan almak da ön değerlendirme esnasında ortalama yüzde 60’lık bir etkiye sahip olması nedeniyle araştırma görevlisi olmak için oldukça önemlidir. Tüm bunların yanı sıra araştırma görevlisi olma şartlarını karşılayan ancak bu işe atılması halinde üniversitelere kolaylıkla kabul edilip edilmeyeceğini öğrenmek isteyenlere son olarak, artık üniversitelerin pek çoğunun başvuru şartlarında yüksek lisans yapmış olma ya da yüksek lisansa devam ediyor olma maddesinin yer aldığı söylenebilmektedir. Bu nedenle araştırma görevlisi olmak isteyenlere üniversitelerden mezun olduktan sonra vakit kaybetmeden okudukları bölümle alakalı olan bir yüksek lisans programına kayıt olmaları tavsiye edilmektedir. Bahsedilen önerilere uyulması halinde ise araştırma görevlisi olmak o kadar da zor değildir.

 

Araştırma Görevlisi Ne İş Yapar?

araştırma görevlisi ne iş yapar
araştırma görevlisi ne iş yapar

Araştırma görevlisi olma şartlarını karşılayan kişilerin ilgili birimlere başvurduktan sonra üniversiteler tarafından tercih edilmeleri halinde kendilerine verilecek olan bazı sorumluluklardan da bahsedilebilir. Buna göre araştırma görevlisi ne iş yapar diyenlere araştırma görevlilerinin en çok ilgilendikleri üniversite içi işlerden söz edilebilir.

 • Öğrencilerin sınav kağıtlarını okumak ve değerlendirmek
 • Sınavlarda gözetmenlik
 • Öğretim üyesi ya da hoca yetersizliğinde derslere girme
 • Sınav programı hazırlama
 • Gözetmen listeleri hazırlama
 • Fakültenin web sitelerinin yabancı dil çevirilerini gerçekleştirme
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine kaynak bulma
 • Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin tez ya da projelerini okuma ve değerlendirme
 • Erasmus öğrencileri ile ilgilenme
 • Yatay ya da dikey geçiş yapacak olan öğrencileri puanlandırma

 

Araştırma Görevlisi Yaş Sınırı

Araştırma görevlisi olma şartlarını yanıtlamaya devam ederken araştırma görevliliğinin yaş sınırından da söz edilebilir. Buna göre araştırma görevlisi olmak için başvuracak kişilerin 35 yaşını aşmamış olması gerekir. 35 yaşını aşmış olan kişilerin üniversitelerin açmış oldukları ilanlara başvurmaları halinde ise başvurularının kabul edilmeyeceği söylenebilmektedir.

 

Araştırma Görevlisi Olmak İçin Yüksek Lisans Şart mı?

Günümüzde lisans öğrenimini sürdüren ya da lisans mezunu olan pek çok öğrencinin en büyük hedefi, iyi bir akademik kariyer yapabilmektir. Akademik kariyere başlamanın en önemli yolu ise hiç şüphesiz araştırma görevlisi olmaktan geçmektedir. Ancak bu aşamada öğrenciler, sağdan soldan duydukları yanlış bilgilerle araştırma görevlisi olma şartları içerisinde yüksek lisans sahibi olmanın yer aldığını da düşünmektedir. Buna göre araştırma görevlisi olmak için yüksek lisans şart mı sorusuna yanıt olarak böyle bir zorunluluğun araştırma görevlisi olmanın asgari şartları arasında bulunmadığı dile getirilebilmektedir. Yine de bazı üniversiteler, asgari şartların dışında ek bir talep olarak yüksek lisans öğrenimi görüyor olma ya da yüksek lisans mezunu olma şartı koyabilmektedir. Nadir de olsa karşılaşılabilen bu durum için en doğru bilginin başvurulacak olan üniversitenin yetkili birimlerinden alınabileceği söylenebilmektedir.

Araştırma görevlisi olma şartları 2022 ” başlıklı makalemizin sonuna geldik. Son yıllarda akademik personel alımında bazı sıkıntılar yaşandığının farkındayız. Evet, birinci sıradan giden adaylar maalesef yerleştirme sürecinde son sıralarda kalmaktadır. Ya da mülakatlardan aldıkları kötü sonuçlarla elenmektedir. Bu gibi karşılaştığınız durumları yorumlar bölümünden bizlere yazabilir ve sitemizde paylaşmamızı sağlayabilirsiniz.

Scroll to Top