2022 Yılında Esnafa Verilen Hibe Destekleri

Esnafa Verilen Hibe Destekleri

Son yıllarda çeşitli salgın hastalıklar nedeniyle birçok esnaf ciddi anlamda zor zamanlar yaşamaya başladı. Hem maddi hem de manevi açılardan zor bir dönemden geçilmesi esnafın devlet tarafından desteklenmesini gerekli hale getirdi. Küçük esnafların ayakta kalabilmeleri ve daha iyi standartlarda iş yapabilmeleri için birçok hibe destek paketi hazırlandı. Bunların yanında AB destekleri ile faizsiz olarak verilen krediler de esnafın yaşam standartlarını düzeltmede önemli bir yere sahiptir. Esnafa verilen kredi ve hibe desteğinin de belirli şartları bulunuyor. Bu hibeden yararlanabilmek için de esnafın ilgili kurumlara başvurularını gerçekleştirmeleri gerekiyor. Esnafa hibe destekleri kapsamında birçok esnaf zor durumdan kurtulabilme imkanı elde edebilecektir.

Esnafa Verilen Hibe Destekleri

Esnafa Verilen Hibe Destekleri
Esnafa Verilen Hibe Destekleri

Esnafa 2022 senesinde yaşanan zorluklardan dolayı verilecek olan hibe desteği hazineden karşılanacaktır. Bu hibe 3 yıla bölünerek verilecek olup toplamda 90 milyon TL tutarını buluyor. Esnaf olarak çalışan kişiler bu hibeden 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yararlanacaklardır. Pandemi döneminin insanların üzerinde çok ciddi etkilerinin olduğu söylenebilir. Bu nedenle de esnaf için 3 yıllık bir bütçe hazırlanarak esnafın bu desteklerden yararlanması sağlanacak.

Özellikle önlem nedeniyle kapanmaya gidilen zamanlarda sürekli olarak iş yerlerini kapatmak zorunda kalan esnaf bu desteklerden yararlanma imkanı bulabilecektir. Esnafa hibe destekleri kapsamında birçok kişi işini devam ettirebilme imkanı elde edebilecek.

 

Esnaf İçin 3 Yıllık 90 Milyon Finansman

Esnafa hibe destekleri 3 yıllık bir program çerçevesinde hazırlanıyor. Bu programa göre esnafa verilebilecek olan hibe desteği 90 milyon tutarında olup 2022, 2023, 2024 yıllarına bölünerek verilecektir. Bu destekler sayesinde esnaf olarak hizmet veren kişiler birçok ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanı elde edebilecektir. Kira desteği, gelir kaybı gibi alanlarda çok ciddi anlamda destekler sunulacaktır.

2022 senesinde de hazine garantili olarak kredi sağlayacak olan devlet 2023 senesinde 30 milyar ve 2024 senesinde de 32 milyar lira destek vererek esnafa önemli yardımlarda bulunmayı planlıyor. Kooperatiflerin desteklenmesi programlarının kapsamında da yine esnaflara ciddi anlamda destekler verilmesi bekleniyor. Esnafa hibe destekleri yanında faizsiz krediler de esnaf için sunulan avantajlar arasında yer almaktadır.

Ticaret Bakanlığına ait olan 2022 bütçesine göre bir sonraki sene için iç ticareti güçlendirmek ve esnaf rekabetinin artırılmasını sağlayacak şekilde uygulamalar bekleniyor. Bu uygulamalar arasında kümelenme desteği ve elektronik çek gibi uygulamalardır.

 

Kümelenme Desteği Nedir? Hedef Kitlesi Kimlerdir?

Esnafa hibe destekleri kapsamında hazırlanan destekler arasında kümelenme desteği de bulunuyor. Bu destek programının hedef kitlesi rekabet edilebilirlik derecesini artırmak ve ekonomik faaliyetlerinin daha düzenli bir sistem içerisinde gerçekleştirilmesini isteyenlerdir. Kümelenme bilinci ile gerçekleştirilmek istenilen eşit bir rekabet ortamı yaratabilmek ve sürdürülebilirliği artırabilmektir.

Belirli bir coğrafyada yoğunlaşan ve birbirileri ile ilgili olarak aynı ya da benzer sektörlerde bulunan firmalar, kurum ya da tüzel kişilerin bu destek programı kapsamında iş birliğini ifade etmektedir. Kümelenme birlikteliği de belirli şartların yerine getirilmesini gerektirmektedir.

Bu destek programında ekonomik coğrafyasında yer alan bir sanayi odası olmak zorundadır. Eğer sanayi odası yok ise ticaret ve sanayi odası ile bir üniversite olması gerekiyor. Bunların yanında çeşitli kurum, kuruluşlar da yine bu birliktelik içerisinde yer almak durumundadır. Bunların yanında kümenin ana faaliyet alanında en az 20 firma bulunması da sürdürülebilirlik açısından önemli bir detaydır.

 

Kümelenme Birlikteliği İçerisinde Yer Alabilecek Kurum ve Kuruluşlar

Esnafa hibe destekleri yanında hazırlanan destek programları çerçevesinde kümelenme birlikteliği önemli avantajları bir arada getiriyor. Bu avantajların başında da aynı kolda olan firma ve esnafların iş birliği içerisinde olmasını sağlamaktır. Bu şekilde hem küçük esnaf ve firmalar daha iyi standartlarda çalışma imkanı elde edebilecek hem de büyük firmalar için ürün tedarikleri daha kolay hale getirilecektir. Kümelenme birlikteliğine dahil olabilecekler arasında şunlara yer verilebilir:

 • Yerel yönetimler
 • İl özel idareleri
 • Üniversite ve araştırma kurumları
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Serbest bölgeler
 • İhracatçı birlikleri
 • Endüstri bölgeleri
 • Sanayi odaları
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri
 • Kümelenme birlikteliğin ile ilgilenen dernekler, vakıf ve kooperatifler

Bu kurum ve kuruluşlar kümelenme desteğinden yararlanabilecekler arasında yer alıyor. Bu birlikteliklerin sağlıklı oluşabilmesi için performans kriterlerinin çok iyi bir şekilde belirlenmesi gerekiyor. Bununla birlikte mutabakat içerisinde yol alınması ve bir yol haritası hazırlanması önemlidir. Her bir paydaşın kendi hedefleri doğrultusunda katıldığı bu programda ortak hedeflerin belirlenmesi ve faaliyetlerin de belli olması büyük bir önem taşıyor. Çıkar çatışmalarının çözüme kavuşması ve rekabetçiliği artırmak için özellikle teknolojik yeniliklere yer verilmesi de önemli detaylar arasında yer alıyor.

Esnafa hibe destekleri kapsamında düzenlenen kümelenme destekleri firmaların ihracata yönlendirilmesi amacı ile hazırlanan bir sistemdir. Bu sistem kapsamında satın alma, danışmanlık ve kredi faizleri şeklinde bir destek uygulanacaktır. Uluslararası alanda rekabetin artırılabilmesi amacı ile firmaların bu tedarik zincirinde daha etkin durumda olabilmeleri için yapacakları harcamalar Küresel Tedarik Zinciri Yetkinlik Projeleri kapsamında desteklenecektir.

 

Esnafa Elektronik Çek Desteği

Esnafa hibe destekleri yanında artık çek dolandırıcılıklarının önüne geçilebilmesi için elektronik çek uygulaması da getiriliyor. Bu çek uygulamasında sahte çek ya da karşılıksız çek gibi problemler ortadan kaldırılıyor. Elektronik çek ve bono kullanım oranlarının her geçen sene daha da fazla artış göstermesi elektronik çek desteğini gerekli hale getiriyor. Yurt dışı birim, tanıtım ve marka destek programları çerçevesinde birçok şirket desteklerden yararlanabilme şansına sahip olabilecektir.

Uluslararası alanda da kullanılabilecek olan elektronik çek desteği sayesinde hem küçük esnaflar hem de diğer firmalar karşılıksız çek ya da sahte çek probleminden kolayca kurtulabilme imkanı bulabilecektir. Elektronik çek sistemi kağıt çeklere göre alternatif bir ödeme sistemi olarak geliştirilmiştir. Bu çeklerde yazılan tutar, ciro silsilesi ve vade kayıt altına alınarak alacaklarının korunması sağlanacaktır.

Bunlarla birlikte karşılıksız olarak çek düzeyenlerin çek haklarının kullanımı sonlandırılacak ve e çek defterleri de kullanımlara kapatılacaktır. Bunlara ek olarak ATM ve POS gibi tüm dijital kanallardan da elektronik çek işlemlerinin yapılması mümkün olabilecek. Elektronik çek desteği sayesinde müşterilerle daha sağlıklı bir ticari ilişki kurabilecek olan esnaf ve firmalar daha kolay şekilde sektörlerinde rekabet edebilme imkanına da sahip olabileceklerdir. Bu sistem sayesinde firmaların borç ödeme alışkanları daha kolay bir şekilde ölçülebilecek ve bu alandaki tüm mağduriyetler daha kolay bir şekilde giderilebilecektir.

 

Esnafa KOSGEB Destekli Faizsiz Kredi

Esnaf için KOSGEB tarafından birtakım destek kredileri verilmektedir. Başvuru kriterlerini taşıyan kişiler başvurularını yaparak bu kredilerden yararlanabilme imkanına sahip olabileceklerdir. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu menüsü aracılığı ile ilgili desteklere başvurular gerçekleştirilebilir. Esnafa hibe destekleri yanında verilen krediler de belirli şartlar içermektedir. Bu şartları taşıyan kişiler kayıt işlemlerini e devlet üzerinden gerçekleştirebileceklerdir. Programlara başvurular 31 Mart 2022’ye kadar yapılması gerekiyor.

Bu program başvurusunda geçici olarak onay verilen işletmelerin bünyelerinde bulunan personelleri için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih ise 25 Mayıs 2022 tarihidir. Başvurular tamamen online ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle de kurumlara online başvurular dışında bir belge teslim edilmesi gerekmiyor. Başvuru belgesi yanında işletmelerin yenilikçi ve genç işletme kriterlerinden en az birini taşıdığını gösteren bir belgenin de taratılması ve sisteme yüklenmesi isteniyor.

 

KOSGEB Desteklerinden Yararlanma Şartları

Esnafa hibe destekleri ve faizsiz kredilerden yararlanmak amacı ile birtakım şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. KOBİ’lere finansman desteği programları ile uygun koşullar altında finansal bir destek temin etmek mümkün olmaktadır. Kalite ve üretim standartlarını artırmaları, daha yüksek oranda istihdam yaratmaları ve uluslararası alanda rekabet edebilmelerini sağlama amacı ile bu destekler verilmektedir.

Esnaflar ve küçük ölçekli firmalar için gerekli görülen kredilerin KOSGEB aracılığı ile verilmesi sağlanıyor. İşletmesini büyütmek isteyenler ya da salgın hastalıklar nedeniyle çok ciddi maddi problemleri olan esnaflar bu desteklerden yararlanabilmektedir. Bu destek programlarından yalnızca daha önceden kurulmuş olan esnaflar değil aynı zamanda girişimcilik alanına yeni adım atacak olanlar da yararlanabileceklerdir.

Verilen desteklerde mikro işletmelerin en az 2 tane, küçük işletmeleri de en az 5 personele kadar verilen desteklerden yararlanabilme şansına sahip olabileceklerdir. Her personel için 100 bin TL değerinde geri ödemeli destek alınabilme imkanı sunulacak. Bu verilen geri ödemeli desteklerde destek alındıktan sonra 24 ay boyunca ödeme yapılmayacak olması önemli avantajlardan biridir. Bununla birlikte sonraki 24 ay içerisinde de eşit taksitler olacak şekilde faiz ve komisyon olmadan KOSGEB’e gereken ödemeler yapılacaktır. Başvuruları kişiler e devlet üzerinden yapabilecekler. Yapılan desteklerin kapsamları ise imalat, Ar-Ge,  hizmet ve ticaret sektörlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi daha fazla kişinin bu desteklerden yararlanmasına olanak tanır. Mikro ve küçük işletmelerin faaliyetlerini daha kolay şekilde sürdürebilmeleri ve mevcut istihdam oranlarını korumaları ya da ilave olarak istihdam yaratabilmeleri açısından önemli olan programlardır.

 

KOSGEB Destek Ödeme Şartları

KOSGEB tarafından verilen faizsiz kredilerin ödemesindeki en önemli şart kriterlere uygun olan personellerin en az 12 ay boyunca işletmelerde istihdam etmeleri sağlanacak. Bu desteklerden yararlanmak isteyen işletmelerin 12 ay boyunca ortalama olarak istihdam düzeyini koruması da sağlanacaktır. Eğer işletme sahibi kadınsa ya da işe alınan personel bir kadın personel ise destek üst limiti olan 110 bin TL destek uygulamasından yararlanabilme hakkına sahip olabilecektir. Esnafa hibe destekleri kapsamında son derece yüksek standartlarda avantajlar sunuluyor ve küçük işletmeler de enflasyon ve salgın gibi durumlar karşısında korumaya alınıyor.

 

AB Hibe Destekleri Neler?

Son yıllarda birçok küçük ve orta ölçekli firma çeşitli destek programları ile mevcut durumunu korumaya ya da çeşitli hibe desteklerinden yararlanmaya çalışıyor. AB hibe programı da küçük esnafa ve firmalara önemli destekler sunuyor. Bu desteklerden yararlanabilmek için önemli şartlar bulunuyor. Bu süreçte başvuru yapmadan önce mutlaka kurumunuzun ya da işletmenizin program dahilinde olduğundan emin olmanız gerekiyor.

Genel olarak AB hibe desteklerinden birçok tüzel kurum ve kuruluşun yararlanabilme hakkı oluyor. Ancak başvuru yapamayacak olan özel durumda olan işletmeler de bulunuyor. Bu nedenle destek programının şartlarını taşıyor olmanız büyük önem taşıyor. En önemli şartlar ise kurumun verilen AB hibesini yönetebilecek bir finansal kapasitesinin olmasıdır. Yani sizlere verilen parayı nasıl kullanacağınızı ve ne şekilde bir değerlendirmeye alacağınızı iyi planlamanız gerekiyor. Bunun için kurumunuzun güçlü olması gerekiyor.

Planlarınızı proje haline getirerek hibeyi daha kolay almayı başarabilirsiniz. Yönetebileceğinizden daha fazla hibe talep etmemeye özen göstermelisiniz. Çünkü AB kurumsal yapısı genelde son 3 yıl içerisindeki projeleriniz ve aktivite değerlerinize göre sizlere hibe destekleri verilmektedir. AB hibeleri 5000 Avro’dan başlıyor ve bu miktar 50 milyon Avro’ya kadar çıkabiliyor. İstenilen rakamın da mutlaka bu çerçevede belirlenmesi gerekiyor.

 

AB Hibe Fon Programları Neler?

Avrupa Birliği tarafından verilen fonlar her sene güncelleniyor. Her sene Türkiye’nin de kullanımına açık olan 400’e yakın hibe programı bulunmaktadır. Fon programları çerçevesinde bulunan sektörler arasında şunlardan bahsetmek mümkün olabilir.

 • Araştırma ve geliştirme
 • Eğitim
 • Güvenlik
 • Tarım ve hayvancılık
 • Teknoloji
 • Sağlık
 • Şehir planlama
 • Yerel yönetimler

Gibi birçok farklı alan bulunuyor. Bu programlardan birine başvuru yapmadan önce ilk olarak şartlarını öğrenmeli ve bu alana dahil olup olmadığınızı bilmelisiniz. Hazırlanan projeyi AB’nin herhangi birbirine göndermemeniz gerekiyor. Her hibenin kendi ayrı departmanı bulunuyor. Yönetimi ve kurulları bulunuyor. Bu nedenle de en doğru programı tespit etmek ve bu programa dahil olmak gereklidir. Mutlaka AB çağrılarını dikkate almanız gerekiyor. Bu hibe desteklerinin verilmesinde en önemli konu sizin ne istiyor olduğunuz değildir. AB hibelerinde hangi alanların desteklendiğidir. Bu nedenle de her sene yapılan çağrılar altında neler istendiğini çok iyi takip etmeli ve bunlara uygun bir işletmeniz olup olmadığına bakmalısınız. AB programlarında ne tür projeler istendiği detaylı olarak açıklanır. Bu nedenle de proje hedeflerinizi belirlerken bu kriterleri göz önünde bulundurmalısınız.

 

AB Hibesi İçin Kayıt, Tanıtım ve Ortaklık

AB hibe programlarının en önemli şartı ortaklıktır. İstisna olmadığı sürece hemen her türden projede AB hibeleri için bir ortak isteniyor. Bu ortaklar da genel olarak AB üye ülkelerinin birinde ya da birkaçında olmak durumundadır. Yüksek miktarlı bir projeye ortak olmak hem şahsınıza hem de işletmenize çok ciddi kazançlar sağlayabilir. Bu nedenle AB’nin çeşitli birimlerine kurum kayıtlarınızı yaptırın ve bu şekilde diğer AB ülkelerinden birileri bir proje hazırlarken sizleri kolayca bulunabilme imkanı elde edin.

Eğer bir projeniz yoksa bile başka ülkeden iyi bir proje sahibi sizleri bularak kendi projesine ortak olmanızı isteyebilir. Bununla birlikte sizler de iyi bir proje hazırlayarak farklı ülkelerden bir ortak bulabilme şansı elde edebilirsiniz. Ancak proje hazırlama sürecinde titizlikle hareket etmeniz gerekiyor. Bu süreçte gerekli kurumlardan da güncel bilgileri alarak projenizi sağlam temellere ve bilgilere dayandırmalısınız. Tüm araştırmalarınızı yaptıktan ve detayları hazırladıktan sonra projenizi yazmanız gerekiyor.

Proje yazımı sırasında dikkat etmeniz gereken kriterler bulunuyor. Projeyi yazmak sanıldığı kadar kolay bir işlem değildir. Bu işi yapmak için yeterli donanımınız yok ise bu işi yapacak profesyonellerden destek alabilirsiniz. Bununla birlikte proje yazımı sırasında daima ortaklarınız ile bilgi alışverişi içerisinde olmaya özen göstermelisiniz. Projeyi açık ve anlaşılır bir şekilde aktarmaya dikkat etmeli ve bütçelendirme konusunda abartılı rakamlar tercih etmemeniz gerekir. Projenizi yazıp bitirdikten sonra teklif çağrısı gelmesi gerekiyor. Hibe Başvuru Formu bulunduğunuz alan ile ilgili olarak doldurulmalıdır. Eğer projeyi Türkçe olarak yazdıysanız özeti, mantıksal çerçevesi ve bütçesinin İngilizce olması gerekir. İngilizce ise mantıksal çerçeve, özet ve bütçe bilgisi Türkçe olarak belirtilmelidir. Projenizi gönderirken iki suret ve bir asıl ile birlikte CD şeklinde göndermeye dikkat etmelisiniz.

Okuyunuz: Devlet Tarafından Verilen Destekler

AB Hibe Desteklerinin Sonuçlarının Açıklanması

Projeniz gönderildikten sonra sonuçlar açıklanmadan sizlerden belge ya da çeşitli bilgiler isteyebilir. Bu nedenle de e posta, faks bilgisi gibi bilgileri dikkatli yazmanız gerekir. Sonuçlar da sizlere 3 ay gibi bir zaman içerisinde gönderilir. Olumsuz durumlarda da yine size bilgi verilmektedir.

Scroll to Top